POLITIK På Miljöpartiet Östergötlands distriktsårsstämma omvaldes Mia Sköld, Norrköping, som ordförande. Utöver EU-valet kommer hon att lyfta viktiga frågor som berör länet.

– Jag är stolt och hedrad över att ha fått förtroendet att som distriktsordförande leda MP i Östergötland ytterligare ett år framåt, säger Mia Sköld som kommer att fortsätta arbeta med vattenfrågor och jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och stötta de mindre kommunerna.