Nytt år brukar alltid innebära att nya lagar träder i kraft. Här listar vi några av alla de förändringar som gäller numera:

Bland annat får de som köper snus, cigaretter och alkohol mer skattepålägg. Största höjningen drabbas snusarna av med tolv procents ökad skatt. Skatten på öl och vin går upp med nio procent, på sprit med en procent och på cigaretter med sex procent.

Taxiresenärer har fått ett stärkt skydd, då krav på tydligare prisinformation vid taxiresor har införts. Prisuppgiften ska ange det pris som resan högst kan komma att gå på och om priset överstiger 500 kronor, måste resenären tydligt upplysas om detta.

Inflytandet för patienter stärks också via den nya patientlagen. Bland annat utvidgas landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård även för patienter från andra landsting.

Konsumentverket och Transportstyrelsen ges större befogenheter att ingripa, bland annat med ekonomiska påföljder mot transportörer som inte uppfyller sina skyldigheter mot tåg-, fartygs- och busspassagerare.

Avdragsrätt för pensionssparande begränsas. Det handlar om privat pensionssparande som berörs och det fasta beloppet sänks från 12.000 till endast 1.800 kronor per år.

Skatten höjs för ett flertal bilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det koldioxidbaserade systemet. Med det hoppas man att folk ska köra mindre med koldioxidproducerande och miljöförstörande fordon.

Från och med årsskiftet blir det svårare för företag att skattefuska i samband med Rot- och Rut-avdrag. Fakturamodellen ändras och de företag som begär utbetalning från Skatteverket kommer att behöva lämna fler uppgifter än de tidigare gjort. Detta för att motverka felaktiga avdrag.

Körkortskrav för arbete med motorsåg införs. Det gäller alla som arbetar professionellt med motorsågsarbete som nu måste gå en körkortsutbildning för motorsåg. Om man vill såga ner ett träd på sin egen mark går det fortfarande bra utan motorsågskörkort. Att göra detsamma hos grannen går dock ej.

Redan den 13 december i fjol började en ny lag gälla, som gör det lättare för alla att äta ute. Nu måste man få veta om mat på restaurang innehåller ingredienser som gluteninnehållande spannmål, laktos, mjölk- eller sojaprotein. Det duger inte att personalen svarar “jag vet inte” eller “jag kan inte garantera…”.

Det finns också skattevinster att vänta för vissa medborgare. Bland annat om du tänker sätt upp solceller eller investera i ett vindkraftverk. Här införs en skattereduktion för investeringen om produktionen gäller för egen förbrukning.