Just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping. För Östgötapendelns del betyder det att pendeltåg är inställda, i stället ersätter två bussar sträckorna. För mer info, gå in på ostgotatrafiken.se.

Signalfelet påverkar även tågen på Södra stambanan. På trafikverkets hemsida (trafikverket.se) hänvisar man till respektive tågbolags hemsidor för information om tåg. 

Reparatörer finns på plats, men det saknas en prognos på när trafiken åter kan komma igång.