Det var förra året som utbildningsdirektören Sofie Lindén, som representant för Norrköpings kommun, fick ta emot utmärkelsen "Årets Erasmus+aktör" (se faktaruta) av Universitets och Högskolerådet (UHR). Priset för denna utmärkelse är att få arrangera en nationell konferens om hur skolutveckling genom internationella utbyten kan se ut och på onsdagen var det dags. I Louis De Geer har en mängd människor samlats för att lyssna på föreläsningar men också titta på en mängd utställare med olika skolor som deltagit i Erasmusprojekt.

Folkbladet träffar på Katarina Sperling, internationell projektsamordnare på utbildningskontoret, under lunchpausen på Louis De Geer och frågar hur det kom sig att Norrköpings kommun vann denna utmärkelse?

– En väldigt viktig del är att så många av kommunens förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning har projekt igång och dessutom har vi deltagit i liknande projekt under så lång tid, bedömer Katarina Sperling som förstås är glad över utnämningen.

Artikelbild

| Maria Linna Angestav, UHR, samt Katarina Sperling, ­internationell samordnare.

– Det är väldigt roligt!

Konferensen som hålls här under dagen är alltså bekostad av Universitets och Högskolerådet.

– Vi har fokuserat på tre delar under dagen: vi vill inspirera, dela med oss av våra erfarenheter och så höja kunskapen allmänt om Erasmus, säger Katarina Sperling.

Du menar att det fortfarande är många som inte känner till Erasmus+-programmet i skolvärlden?

– Ja, fler borde definitivt söka. Vi vill visa på vilka oerhörda möjligheter du har som pedagog och hoppas att ännu fler elever berörs av de här projekten framöver, avslutar Katarina Sperling innan hon måste springa iväg, samordnare som hon är.

Vi vänder oss istället till Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör för Universitets och Högskolerådet som finns på plats under dagen.

Varför instiftade ni denna utmärkelse?

– Vi tycker att det är ett sätt att uppmärksamma goda exempel och bra projekt när det gäller Erasmusprogrammet, förklarar Maria Linna Angestav som tillägger att det är UHR:s uppdrag: att främja det internationella utvecklingsarbetet.

– Genom att lära av varandra över nationsgränserna kan vi öka kvaliteten inom utbildningssektorn: det är berikande för den enskilda eleven men också för skolan och kommunerna. Just Erasmusprogrammet brukar framhållas av EU-kommissionen som det goda exemplet på internationellt samarbete, avslutar Maria Linna Angestav.

På onsdagen presenterades också 2018 års Erasmus+aktör: SKF Tekniska Gymnasium från Göteborg.

011-200 472