– Vi behöver mer av regionalt samarbete, inte minst inom kulturen. Med det här samarbetet förstärks musiklivet i Norrköping och Vadstena, men också i hela regionen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Initiativet kommer från Vadstena. Nu ska förslaget att inleda ett samarbete på musikområdet läggas fram till respektive kommunstyrelse.

– Vadstena och Norrköping har redan sedan tidigare profilerat sig som musikkommuner, kulturkommuner. Vi har upptäckt att vi kompletterar varandra rätt väl, säger Lars Stjernkvist.

Artikelbild

| Tillsammans. Norrköping och Vadstena ska samarbeta på musikområdet. Vadstena-Akademien och SON har samarbetat tidigare, här 2015.

– Det mer konkreta som vi börjar med är att de har en utbildning för operasångare och vi har ett rikt musikliv, en Stenhammartävling, en symfoniorkester och en rad olika musikscener. Vi ser att den kombinationen, Vadstenas utbildning och vårt utbud, kan tillsammans förstärka varandra.

Tanken är att Stenhammartävlingen ska sätta spår i både Norrköping och Vadstena.

– Det finns en väldig poäng med att försöka engagera Vadstena-Akademien i Stenhammartävlingen. Skolan kan inspireras av Stenhammartävlingen och de som kommer hit utifrån och sjunger kan få möjlighet att visa upp sig fler gånger. Det finns möjligheter att utveckla Stenhammartävlingen till att bli mer av ett regionalt arrangemang.

Det finns väldiga skillnader mellan Vadstena och Norrköping, det är en liten och en stor kommun, men en sak har kommunerna gemensamt, menar Stjernkvist: ambitionen att se kulturen som en drivmotor i den lokala utvecklingen.

Vadstena har länge kämpat för att kunna behålla Vadstena-Akademien, och Norrköping, där symfoniorkestern nu ”är tryggare än någonsin”, har historiskt fått kämpa för kulturen.

– Tillsammans kan vi göra mer och förstärka de verksamheter som vi har var för sig.

Det handlar om att politiskt bekräfta och förstärka någonting som redan har påbörjats, säger Stjernkvist.

Det är inte ett ekonomiskt samarbete, utan ett praktiskt samarbete.

– Vi ska satsa det vi gör i dag, men om vi gör det tillsammans tror vi att vi får ut mer, säger Lars Stjernkvist.

– Vadstena och Norrköping tar initiativet till att öppna en arena för konstnärlig förnyelse och oförutsägbara skapande möten. Vi har genom praktisk kulturpolitik öppnat för utbyten och kreativ samverkan, säger Anders Hedeborg (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Vadstena.