Granskningen visar att över 120 kommuner och kommunala bolag under 2012–2016 betalade sammanlagt 15 miljoner kronor för inköp av 90 ton issmältningsmedel. Medel som i praktiken är vägsalt med lite extra, betydelselösa ingredienser.

En av storköparna är värmländska Kil, som köpt nästan 6,5 ton issmältningsmedel för över en miljon kronor.

– Det är åt helsike att den köptes in den här. Det hade varit billigare att köpa gourmetsalt från Konsum, säger Kils kommunchef Jan-Olov Ragnarsson till UG.

Artikelbild

| ”Det hade varit billigare att köpa gourmetsalt från Konsum”, säger Kils kommunchef Jan-Olov Ragnarsson om den onödigt höga kostnaden för issmältningsmedel.

Det aktuella medlet, som kostade 165 kronor kilot, köptes från ett företag som finns med på branschorganisationen Svensk Handels varningslista över företag med oseriösa försäljningsmetoder.

En analys visar att medlet till 96 procent är helt vanligt vägsalt, som kommunerna i vanliga fall kan köpa för någon krona per kilo. Den som hämtar saltet själv kan få det för 80 öre kilot.

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) finns det inget i medlet som motiverar den enorma prisskillnaden.

– Om det kostar 165 kronor kilot så är det definitivt en bluff, säger Björn Kalman, forskningschef vid VTI, till UG.

Artikelbild

| Finspångs kommun har inte blivit drabbad av det företagat som sålt issmältningsmedel för dyra pengar.

Företrädare för företaget, som har gått i konkurs, har inte velat ge någon kommentar.

Finspångs kommun har inte haft något att göra med företaget som Uppdrag granskning rapporterar om berättar Mikael Andersson, tillförordnad vd på Finspångs tekniska verk.

– Vi har inte blivit drabbade. Vi har inte köpt den här typen av medel. Vi har upphandlat och har avtal på de här bitarna, var vi köper vårt salt och så. Nu har vi ett avtal med NCC som vi följer, säger Mikael.

Hur mycket lägger ni på vägsalt varje år? Är det stora summor?

– Nej, nu har jag inte den exakta siffran men det är ingen jätteinvestering.

Norrköpings kommun känner inte heller till något om bluffsaltet. I Norrköping sköter inte kommunen själv inköp av vägsalt utan det är entreprenörer som gör.

– All vinterväghållning ligger på entreprenad och det är upp till entreprenören att säkerställa att det är halkfritt. I våra avtal står vad som ska användas och det finns ju inget skäl för våra entreprenörer att köpa något som är dyrare än vad som behövs, säger Olof Carlsson, verksamhetschef drift, på Tekniska kontoret.