Troligen kommer sex ledamöter från Norrköping att respresentera sina partier i Sveriges högsta beslutande kammare. Det är Clara Aranda från Sverigedemokraterna, Juno Blom från Liberalerna, Linda Snecker från Vänsterpartiet, Andreas Norlén från Moderaterna samt Teresa Carvalho och Mattias Ottosson från Socialdemokraterna. Det finns olika åsikter om hur resultatet i riksdagsvalet ska tolkas.

– Jag tycker att man gör det svårt för sig. Visst är det jämnt. Men det är bara att tala med oss så skulle det kunna lösa sig, säger Clara Aranda (SD), som gör debut i Riksdagen.

Andreas Norlén (M) ser valet som ett kvitto på att regeringen Löfven måste avgå.

Artikelbild

| Linda Snecker (V) har varit partiets rättspolitiske talesperson. Hon vill fortsätta med de frågorna.

– Resultatet är tydligt. Alliansen har stärkts efter valet och nu är det dags att infria vårt löfte om att bilda en alliansregering, säger han.

Socialdemokraterna Teresa Carvalho och Mattias Ottosson anser att valresultatet ger en stor osäkerhet. Båda tror på krångliga regeringsförhandlingar.

– Det är på tiden att vi bryter upp den traditionella blockpolitiken. Det behövs för att vi ska få stabila majoriteter, säger Teresa Carvalho.

– Det blev så jämnt som vi befarade. Jag hoppas verkligen på blocköverskridande samarbeten. Men just nu verkar alla tyvärr vara väldigt fastlåsta i sina positioner, säger Mattias Ottosson.

Artikelbild

| Teresa Carvalho (S) och Mattias Ottosson (S) skulle båda gärna fortsätta i samma utskott som förra mandatperioden. "Men det är till slut riksdagsgruppen som tar beslutet", säger Teresa Carvalho.

Juno Blom (L) kommer troligen att bli en av nykomlingarna i Riksdagen. Hon håller fast vid Alliansen-tanken.

– Det var det vi gick till val på och det är det spåret jag tycker att vi ska följa, säger hon.

Artikelbild

| Andreas Norlén (M) hoppas att han får nya uppgifter i Riksdagen. "Jag har varit ordförande i KU. Det går till oppositionen. Jag vill se en Allansregering", säger han.

Linda Snecker (V) tror att det blir stökigt att få till en regering. Hon nämner en alternativ regeringskonstellation.

– Att Moderaterna och Kristdemokraterna söker stöd av Sverigedemokraterna. Jag hoppas att det inte blir så. Men allt hänger på hur mycket Kristersson vill bli statsminister, säger hon.

Artikelbild

| Clara Aranda (SD) vill helst jobba med hälso- och sjukvårdsfrågor i Riksdagen.

Det finns inget klart i dag om vilka utskott de sex riksdagskandidaterna ska sitta i. Men flera vill fortsätta med det de jobbat med tidigare.

– Jag har uttryckt önskemål om att fortsätta i justitieutskottet. Jag hoppas på det, säger Linda Snecker som också är Vänsterpartiets rättspolitiske talesperson.

– Jag har suttit i socialförsäkringsutskottet. Det är intressanta frågor. Jag kan tänka mig att fortsätta där. Men det kommer i slutänden beslutas om i riksdagsgruppen, säger Teresa Carvalho.

Mattias Ottosson är pragmatisk.

– Jag är en politisk människa och tycker att det mesta är roligt. Men visst skulle det vara roligt att fortsätta i försvarsutskottet där jag varit under mandatperioden, säger han.

Juno Blom och Clara Aranda är helt nya i Riksdagen. Båda har dock klart för sig vad de helst skulle vilja jobba med. Clara Aranda säger till och med att hennes område är klart.

– Jag ska jobba med hälso- och sjukvårdsfrågor. Sen ska förstås riksdagsgruppen ta sitt slutgiltiga beslut. Men det är de frågorna jag jobbat med och det vill jag fortsätta med, säger hon.

– Jag har alltid jobbat med barnrättsperspektiv. Det är där jag har min expertkunskap. Sen inser jag att det finns överväganden som måste göras, säger Juno Blom.

Andreas Norlén är den ende som säger att han inte vill fortsätta med sitt uppdrag som ordförande i konstitutionsutskottet.

– Av hävd är det oppositionen som ansvarar för det ordförandeskapet. Jag vill att det ska bli en alliansregering. Sen har jag alltid tyckt att grundlagsfrågor är spännande.

Det finns spekulationer att du skulle kunna bli talman. Din kommentar?

– Det är som sagt var bara spekulationer. Jag har inte hört dem och har inga åsikter i frågan, säger Andreas Norlén.