De tre studentkårerna vid LiU, StuFF, LinTek och Consensus, har tillsammans med kommunstyrelsens kontor tagit fram en riktlinje för att utveckla Norrköping som den goda studentstaden.

Idén om riktlinjen kommer från de tre studentkårerna.

– Det var kårerna själva som föreslog att vi skulle ta fram ett gemensamt dokument, säger Jörgen Jonsson, kommunens koordinator.

– Vår tanke med arbetet med riktlinjen i Norrköpings kommun har varit att få med studenten som en aktör i kommunen, studenten som en egen grupp i kommunen, säger Åsa Henlöv, vice kårordförande i StuFF.

– Man lever under vissa speciella förutsättningar som student, och framför allt som student i Norrköpings kommun, eftersom man lever som student, men också mitt i en stad, vilket ändrar förutsättningarna lite från andra Campus, säger Åsa Henlöv.

– Det har varit vår grundtanke, att få ner på papper: Vad har vi för studenter som är aktörer i Norrköpings kommun? Vilka förutsättningar har de och vad vill vi sträva mot för att förbättra deras förutsättningar?

Ett mål är att sträva efter rimliga bostadskostnader, fast studenterna finns mitt i stan. En annan fråga är hur man ska se på det studiesociala livet och hur staden tar emot sina studenter.

– Vi är väldigt glada för kommunens mottagande av våra idéer, säger Åsa Henlöv.

– Vi tycker att vi har en jättebra dialog med kommunen. Jag är själv student vid Campus Norrköping, och flyttade till Norrköping i samband med studierna. Det finns bra förutsättningar, tycker jag, för att vara student.

– Det som jag upplevt som det mest positiva är kommunen har varit väldigt lyhörd för tankar och idéer som kommer från gruppen studenter.

Studentkårerna har under året haft en dialog med kommunen om vad som är rimligt att få med i riktlinjen.

Det är 20 år sedan Campus Norrköping bildades. Idag finns det cirka 5 000 studenter här. Visionen är att det ska vara 10 000 studenter år 2035.

Riktlinjen innehåller tre fokusområden: det goda livet i en attraktiv studentstad, studenter i samverkan med kommunen, näringsliv och organisationer, samt bostad och boendekostnader.

Kommunen och LiU undertecknade förra året ett strategiskt samverkansavtal. Parterna träffas regelbundet.