Ungdomstjänst i mellan 20 och 30 timmar. Det blev straffet för de ungdomar som stått åtalade för bedrägeri/ringa bedrägeri. Samtliga döms för ringa bedrägeri, även de som stått åtalade för bedrägeri.

Totalt är det tio ungdomar, som var mellan 17 och 19 år förra sommaren, som stått åtalade för att ha sålt och köpt varor "gratis" i den kiosk de sommarjobbade i. Förhandlingar hölls förra veckan i Norrköpings tingsrätt och där fick man veta hur det ganska snabbt vuxit fram en kultur i gruppen att göra på detta sätt, något som inte ifrågasattes. De sommarjobbande ungdomarna har "låtsas" köpa varor av varandra, hållit fram sina kort, varpå den som just då stått i kassan först slagit in varan för att sedan trycka på "korrigera kvitto-knappen" och därmed låtit sin kamrat få varan gratis.

Läs mer:"Ingen sa att vi inte fick".

De åtalade ungdomarna har berättat att det gjort på detta sätt, något de inte hade anledning att ifrågasätta då de trodde att det var okej att göra så. Två av dem har dock förnekat händelserna, några har sagt att det gått till på detta sätt, men förnekar uppsåt medan övriga erkänner. Att de "låtsades" betala, berodde på barnen.

– Om de såg oss bara ta saker, skulle de börja fråga och också vilja det. Och det vore jobbigt att förklara det för 1 600 barn, sa flera av de åtalade under rättegången.

På åklagarens fråga om någon chef från Stadium någonsin sagt att ungdomarna hade dessa personalförmåner, svarade en av de tilltalade:

– Nej. Men de sa heller aldrig att det inte var okej, så då trodde jag att det var det.

Flera skyllde även det inträffade på att det var en kort, stressig kassautbildning, att arbetsledarna var stressade och att de inte fanns på plats tillräckligt mycket.

– Så mina kollegor, som jobbat där längre än mig, blev som mina arbetsledare. Och de sa att det här var okej, så då trodde jag det. Hade det här varit något jag velat dölja, hade jag kunnat göra det på helt andra sätt eftersom alla visste att vi var kameraövervakade, sade en.

Samtliga dömda ska även betala 800 kronor vardera till brottsofferfonden. Sammanlagt stannar kostnaden för försvarsadvokaterna på drygt 700 000 kronor, en kostnad som staten betalar.