KOLMÅRDEN

Ett nu avslutat forskningsprojekt som pågick från 2010 till 2016, kallat SAMBAH som drivits och delfinansierats av Kolmårdens djurpark, har nominerats till ”The Life Award – Best of the best projects” av EU. Syftet med forskningen var att räkna tumlaren, delfinernas närmsta släkting i svenska farvatten, och ta reda på deras utbredning i Östersjön.

Det internationella projektet som koordinerades av Kolmårdens forskningschef Mats Amundin, och där djurparken bidragit med nästan 5 miljoner kronor, ledde till att man hittade Östersjötumlarnas kalvningsområde i centrala Östersjön. Detta har redan lett till att EU instiftat ett av Europas största naturskyddsområden för de hotade Östersjötumlarna.

Tidigare hade man bara en vag ouppfatttniung om hur många tumlare det fanns i Östersjön och under de inventeringar som genomfördes på 1990-talet och tidigt 2000-tal såg man bara några fåtal individer. Det gjorde att den Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, klasade Östersjötumlaren som akut hotad. Men för att vet ahur man på bästa sätt skulle göra för att skydda de tumlare som fanns vände man sig till Kolmårdens sjurpark där men sedan 1970-talet forskat om delfiner och tumlare och där kompetens och vilja att driva ett forskningsprojekt för att skydda tumlarna.

Tumlare är svåra att upptäcka med traditionella metoder så därför placerades 300 klickdetektorer över hela Östersjön som hölls i gång under två år, så att man kunde lyssna efter tumlarnas ekolodsljud.

Med hjälp av de inspelningarna kunde man konstatera att det finns cirka 500 ÖStersjötumlare kvar och att i stort sett alla samlas på ett område på och omkring Midsjöbankarna och Hoburgsbanken på sommaren för att para sig och föda sina kalvar.

– Tillsammans med våra samarbetspartners i Sverige och de andra EU-länderna runt Östersjön har Kolmården genomfört det mest omfattande valforskningsprojektet av sitt slag i världen. Vi är otroligt stolta över nomineringen. Vi är också mycket stolta och glad över att EU, som svar på snabbt initiativ från länsstyrelserna i Gotland och Kalmar län samt regeringen, redan instiftat ett gigantiskt skyddsområde för tumlarna i Östersjön, baserat på resultatet av vår forskning, säger Mats Amundin, forskare på Kolmården och projektledare för SAMBAH i ett pressmeddelande.