Projektet Måltidsvän förlängs

Projektet Måltidsvän förlängs året ut. Det har vård- och omsorgsnämnden beslutat.

24 mars 2019 17:00

Nämnden beslutade 2018 att bedriva projektet Måltidsvän under perioden den 1 mars 2018 till 30 juni 2019. Avtal tecknades med Röda korset och Frivilligcentralen.

I slutet av förra året hade bara sju målstidspar förmedlats, alla via Frivilligcentralen.

– Vi hade en ganska lång diskussion både i nämnden och kvartettengruppen hur vi skulle göra. Utvärderingen hittills visar på att det är ganska få som har tagit del av det, säger Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Men kontorets bedömning, och det är det vi har gått på, är att ett skäl till det är att uppstarten tog betydligt längre tid än man hade räknat med, och att projektet kom igång väldigt sent under projekttiden.

– För att egentligen kunna dra några ordentliga slutsatser om huruvida projektet har varit bra eller inte så bedömer vi att det behöver mer tid för att rulla. Därför förlänger vi året ut, säger Olle Vikmång.

Folkbladet tar tidigare berättat om målstidsvännen Britt Svensson och synskadade Gerd Wiberg, 76, ett exempel på hur bra projektet kan fungera.

I projektet Måltidsvän kan personer som är 67 år eller äldre få sällskap vid måltiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren