– Kommunen har satt upp egna regler om marknadsvärde som verkar stämma väl överens med lagstiftningen, säger Olle Lundin.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) anser att de reglerna följts, både vad gäller marknadsvärde och kontroll av företaget.

En kommun får inte gynna en bransch eller enskilda företag genom till exempel att sälja mark under marknadsvärdet.

I Norrköping har kommunen, enligt samhällsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn, räknat ut ett marknadsvärde för Klinga på mellan 60 och 160 kronor per kvadratmeter.

– Till sist sätts marknadsvärdet i en förhandling med köparen, givet att det sker inom lagens råmärken, säger han.

Att det ligger i sakens natur att köparen vill se ett så lågt pris som möjligt är både han och Olle Lundin överens om.

– Men man får helt enkelt inte störa marknaden om det inte finns synnerliga skäl. Motivet att skapa arbetstillfällen är otroligt tydligt ett brott mot kommunallagen.

Lars Stjernkvist säger att han är väl medveten om kommunallagens regler.

– Jag nämner inte heller sysselsättningen som ett motiv, säger han.

Men det är inte bara bedömningen av marknadsvärdet Olle Lundin ställer sig frågande till. Även det att Logistikfastigheten i Norrköping får option på hela ytan på 220 000 kvadratmeter och kan köpa del efter del, kan ses som ett otillbörligt gynnande anser han.

Det är inte bara kommunallagen som reglerar hur en kommun får agera när det gäller att sälja egendom. Även de så kallade statsstödsreglerna styr att inget enskilt företag får ges fördelar framför ett annat.