Det är kammaråklagare Sara Nilsson vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, som anser att fängelsestraffet som dömts ut för gällande 38-åringen är för kort.

– Jag anser att straffvärdet på brottet är högre och att det varit ett förhållandevis utdraget händelseförlopp där de båda dömda styrt över målsägandes agerande och att det varit fråga om upprepade och allvarliga hot mot målsägande och dennes anhörigas liv, skriver hon i överklagan.

Dessutom ska de dömda anspelat på sitt våldskapital och deras kopplingar till den kriminella organisationen No Surrender.

Att de agerat utanför rättssamhällets gränser genom att bestraffa människor som i offentliga miljöer inte beter sig på ett sätt som behagar dem.

– Jag anser vidare, i likhet med tingsrätten, att återfallet i brottslighet bör beaktas vid straffmätningen, skriver Sara Nilsson.

Även 38-åringens advokat, David Massi har överklagat domen och hans klient yrkar på att bli frikänd och i andra hand att brottet inte rubriceras som grovt eftersom han inte anser att bevisningen räcker.

Det var i somras som 27-åringen efter en händelse på nattklubben Hugo, där han ska ha sagt något ofördelaktigt om 38-åringen, som han fick motta slag och senare utsattes för utpressning, där både han själv och hans anhöriga hotades till livet och där han uppmanades att betala 100 000 kronor i ”böter”.

Läs mer om domen här: