Norrköpings kommun kommer att placera ut cykelboxar vid fyra pendlarparkeringar för att underlätta för cykelpendling så att fler väljer det miljövänligare alternativet. Det handlar om parkeringarna vid Brunnssalongen, Trumpetaregatan, vid Biltema på Ingelsta samt Himmelstalunds södra där dessa boxar planeras vara på plats någon gång under året.

– Grunden för det här är att vi vill underlätta för cykelpendling och få en bättre stadsmiljö. Vi håller på att upphandla ramavtalet för dessa boxar just nu så ännu har vi ingen exakt tidsplan men förhoppningen är att de ska finnas uppe till hösten, åtminstone en del av dem, berättar Emelie Palmberg, trafikplanerare på Norrköpings kommun.

Det här med cykelboxar går alltså ut på att man ska kunna hyra en egen låsbar box för att säkert kunna låsa in sin cykel när man inte använder den.

– I planeringen har vi varit i kontakt med Jönköpings kommun som har haft cykelboxar ett tag nu och tittat på deras lösningar men har alltså inte rett ut i detalj hur det kommer att fungera här eftersom upphandling pågår, konstaterar Emelie Palmberg.

I Jönköping byggdes ett antal cykelboxar i samband med att man uppförde två infartsparkeringar för pendlande.

– Vi har haft cykelboxar i ett drygt år nu vid den södra av våra infartsparkeringar, berättar Hanna Säterskog, projektledare på Jönköpings kommun som tillägger att de här parkeringarna ligger strategiskt vid både busshållplatser och anslutande cykelvägar.

– Vi ville lyfta fram alternativ till att ta bilen in till centrum, istället kan man parkera bilen här gratis och cykla in till staden eller ta bussen.

Tanken är att man som bilist antingen kan ta med cykeln på bilen eller annars hyra en box och förvara cykeln där.

– Till att börja med byggde vi 14 boxar som man kan hyra in sig i. Varje box är för en cykel och för 100 kronor i kvartalet får man tillgång till denna låsbara box så man har en trygg förvaring av sin cykel, säger Hanna Säterskog som tillägger att man gjort en undersökning som visade att av de som använder parkeringen cyklar en tredjedel.

– Det här har blivit mycket populärt och det blev kö för de här boxarna ganska snabbt så nu har vi utökat antalet till 28-29 stycken och ska också bygga boxar vid den norra infartsparkeringen.

Nu återstår att se när dessa boxar kommer upp vid pendlarparkeringarna i Norrköping.

011-200 472