Övning om bränslebrist

I veckan har en övning pågått i länet som handlar om att hantera en bränslekris. Olika aktörer har fått samverka för att identifiera problem som kan uppstå.

30 november 2017 15:00

Tillgången till bränsle är något vi gärna tar för givet – det brukar ju vara så: man saknar inte kon förrän båset är tomt. Men tisdag-onsdag har en övning satt strålkastarljuset på ett scenario där drivmedel som diesel och bensin sinar i samhället.

I övningen med namnet ”BränslE” har hela 18 aktörer i länet samverkat: samtliga kommuner, länsstyrelsen, regionen, Räddningstjänsten Östra Götaland, polisen och Försvarsmakten.

– Jag är inte säker på exakt hur många som deltar men det är minst 200 personer igång idag, berättar projektledaren för övningen Håkan Dahm på onsdagen – den andra och sista dagen.

Utgångspunkten har varit att utröna hur samhället påverkas vid en stor bränslebrist och öva på hur samverkan kan mildra effekterna genom att minska förbrukningen och prioritera så att de befintliga resurserna räcker.

– Det här är en lärande övning där det viktiga inte är att allt ska sitta perfekt. Fokus ligger på att identifiera vilka svagheter som finns i samarbetet mellan de olika aktörerna, påpekar Håkan Dahm som tillägger att det efteråt sker en utvärdering som ska presenteras den 6 mars.

– Själva utvärderingen blir ju viktig för deltagarna när det gäller att se över vad som går att förbättra när det gäller samverkan.

Övningen har haft tre faser över de här två dagarna.

– Igår (läs tisdag) var det en larmfas som utgick ifrån scenariot att vi drabbats av bränslebrist beroende på händelser i världen. På eftermiddagen handlade det om information inför dagens övning och om hur scenariet skulle påverka de olika aktörerna. Idag ser vi hur vi kan väva samman det här i samverkan mellan alla aktörer, berättar Håkan Dahm:

– Övningen äger rent konkret rum i de krisledningsrum som finns ute i kommunerna och på de myndigheter som deltar enligt det system vi kallar ”Samverkan Östergötland”.

Men en övning kräver ju också de oväntade skeendena – så även i denna.

– Det är helikopterflottiljen i Linköping med cirka 40 personer som gör inspel och simulerar olika händelser på exempelvis sociala medier som de övriga i övningen då ska reagera på, säger Håkan Dahm som haft en del att göra de här dagarna som projektledare för det hela:

– Men just idag är det nog mer de ute på stationerna som har fullt upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa