Efter en direkt fråga från Försvarets materielverk klargjorde nyligen Arbetsmiljöverket att skyddsmask 90 endast får användas av Försvarsmakten – detta eftersom masken – klassad som "komplicerad personlig skyddsutrustning" – inte kan CE-märkas i efterhand enligt EU:s regelverk. Detta har lett till reaktioner från flera regioner och landsting i Sverige som sedan 2010 har haft skyddsmask 90 i bruk för exempelvis risksituationer med giftiga ämnen.

– Det här slog ned som en bomb, säger Magnus Käck, verksamhetsutvecklare vid ambulanssjukvården i Region Östergötland, till Nyhetsbyrån Siren.

Arbetsmiljöverket hävdar att inga undantag medges men enligt Magnus Käcks bedömning finns inga fullgoda alternativ.

– För oss har det varit en stor trygghet att veta att vi haft tillgång till den här masken. Vi har använt den både i träning och samverkan med andra myndigheter. Det här en fråga om ren byråkrati som jag ser det, fortsätter han.

Anita Mohall, beredskapsöverläkare på region Östergötland deltog nyligen i ett möte med representanter från flera landsting för att diskutera hur man ska göra efter Arbetsmiljöverkets besked.

– Maskerna som vi använt är provade mot varje individ, med ett specialslipat glas för dem som behöver det. Att ta fram en ny mask är en både kostsam och tidsödande process. Vi kan såklart inte gå emot Arbetsmiljöverkets direktiv, men följden blir att vi inte kan bedriva en säker sjukvård i en risksituation med giftiga ämnen, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

– Alla landsting har lagt ned stora pengar på detta. Men framför allt handlar det det om människors säkerhet

Man för nu en dialog med bland andra Sveriges kommuner och landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om att om möjligt kunna fortsätta använda skyddsmask 90 genom exempelvis fortsatt produkttestning. Men enligt Arbetsmiljöverket ska man inte sätta stort hopp till detta.

– Vi har inte tittat på den biten överhuvudtaget. Föreskrifterna säger tydligt att endast försvarets personal får använda masken och vi kan inte kringgå EU:s regler om CE-märkning. Vårt yttrande nu bekräftar något som varje arbetsgivare med skyddsutrustning redan borde känna till, säger Eva Bernmark på Arbetsmiljöverkets enhet för produktsäkerhet till Nyhetsbyrån Siren.

patrik.selsfors@folkbladet.se

011-200 472