Landsbygdspartiet oberoende, LPo, ställer alltså upp i kommunvalet i Norrköping i valet nästa år.

– Ja, det har vi tänkt, säger Åke Karlsson, 74, lantbrukare med en köttdjursbesättning och eget gårdsslakteri på Krokeks gård i Kolmården.

Landsbygdspartiet har inte funnits i Norrköping tidigare.

– Nu håller vi på och bildar en lokalavdelning. I Östergötland var vi redan vid förra valet med i två kommuner, Valdemarsvik och Kinda. Där kom vi in med ett mandat i varje kommun.

Den 15 februari hålls ett upptaktsmöte i Sandviksgården i Kolmården.

I valet 2014 gick partiet från att ha haft ett mandat i Luleå till att ta sig in i ytterligare åtta kommuner i landet. Bäst gick det i Svenljunga, med fem mandat.

– Man ser att där vi hade folk som jobbade lokalt, där hade vi framgångar.

Inför valet 2018 har partiet än så länge etablerat sig i 25 kommuner och tio är på gång.

Om partiets tillkomst:

– Om man ser tillbaka på de 50-60 sista årens landsbygdspolitik så har den inte varit särskilt lyckad om målet varit att ha en levande landsbygd, det oavsett partifärg, vem som suttit i regering. Vi kände att vi måste göra någonting för landsbygden.

Landsbygdspartiet är EU-kritiskt och förordar Swexit, en svensk Brexit.

– Om vi ska få ordning på landsbygdspolitiken då måste vi kunna bestämma den politiken själva.

Åke Karlsson beskriver en störtdykning inom jordbrukspolitiken och livsmedelsförsörjningen, med en självförsörjningsgrad på baslivsmedel på under 50 procent.

Landsbygdspartiet kräver ett stopp för snabbtågsplanerna, vilket innebär nej till Ostlänken.

– Vi vill rusta upp de järnvägar vi har och förbättra kommunikationerna där.

Åke Karlsson menar att ett centraliseringsfokus styrt snabbjärnvägsfrågan, att man skulle knyta folk till de tre storstäderna.

– Det strider helt emot en vettig landsbygdspolitik. Ska man ha nytta av Ostlänken måste man bo vid de ställena där tåget stannar, säger han och menar att de som bor i Kolmården tar sig fortare till Stockholm som det är nu, mot att åka in till stan och ställa bilen där.

En geografisk differentiering av drivmedelsbeskattning, kontanthantering i alla banker, bra klimat för småföretag, och stopp för ett kommersiellt utnyttjande av skog och mark, i form av upplevelseturism eller bärplockning, utan uppgörelse med markägaren, är andra frågor som partiet driver.

– Vi ifrågasätter inte den traditionella allemansrätten.

Norrköping är ingen glesbygdskommun, men det finns bortglömda områden, som Kvarsebo och delar av Vikbolandet, säger Karlsson.

– Staden ligger hela tiden i fokus, menar han och påminner om försöket att centralisera dagverksamheten för dementa i Krokek in till stan.

– Vi kör ett race så får vi se var vi hamnar, säger Åke Karlsson som hoppas på ett eller två mandat i kommunfullmäktige.

Vilka partier kan ni ta röster i från?

– Alla som av rent missnöje med övriga partier har röstat på SD är välkomna till oss, säger Åke Karlsson som också hoppas locka de 20 procent som vanligtvis inte går och röstar, och varför inte också Centerväljare.

Han vill inte placera in partiet på någon höger-vänster-skala. ”Oberoende” betyder att partiet kan stödja ett bra förslag, oavsett varifrån det kommer, säger han.