Bakgrunden är en diskussion om att det som byggs just nu är dyrt att bo i. Det har höjts röster för att kommunen borde medverka till att det byggs bostäder med lägre hyror.

Stadsplaneringsnämnden beslutade på tisdagen att reservera en tomt i Sandtorp i Klockaretorpet för "ekonomiskt tillgängligt boende".

Kommunen äger mark i två lägen längs med Hjalmar Brantings gata, där byggrätterna är i fyra våningar.

I något av de lägena är det möjligt att tilldela mark för ekonomiskt tillgängligt boende. En formulering om att det innebär ett boende för en hushållsinkomst i medelinkomstläge plockades på tisdagen bort.

Tjänstemännen utreder möjligheterna att styra hyresnivåerna i en bostadsbyggnad och hur det kan användas som kriterier vid en marktilldelning.

Dessutom undersöker man om det går att låsa en lägre hyra i 15 år.

– Vi i kommunen får använda de verktyg som vi har i denna marknadsstyrda värld, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

– Vi har sagt att vi ska ha en tävling och den som vinner är den som kan erbjuda lägst hyra till slutkund. Sedan ska vi titta på exakt hur det ska utformas. Det kommer tjänstemännen att återkomma till. Vi har reserverat en tomt nu i Sandtorp.

Hur mycket kan man pressa hyrorna?

– Det är det som vi ska se. Det är det som blir så himla intressant.

Det är första gången kommunen prövar det här greppet.

– Det finns en efterfrågan på bostäder med lite lägre hyra till slutkund. Vi försöker göra det vi kan, som kommun.