Ny sorteringsanläggning

Pantamera-fabriken i Norrköping är redan i världsklass. Nu har man investerat 25 miljoner kronor i en ny sorteringsanläggning, för att bli ännu vassare.

15 maj 2019 07:00

NORRKÖPING

– Det här är den största investeringen i fabriken i Norrköping, sedan den öppnades för 15 år sedan, sa vd Bengt Lagerman innan han klippte ett invigningsband och skålade i cider.

Vad är det då som är så bra med den nya sorteringsanläggningen?

– Den är mycket bättre på att särskilja klar plast från färgad och det är den klara plasten som är viktig på så vis, att man kan göra nya pet-flaskor av den igen. Den färgade plasten tar vi förstås också hand om, men den går till andra ändamål.

– Med den här nya anläggningen kan vi särskilja cirka 90 procent av den klara plasten och det är mycket bättre än tidigare.

Pantamera-fabriken i Norrköping hör till en av Europas modernaste anläggningar. Här återvinns närmare nio miljoner burkar och flaskor varje dag.

Efter uppgraderingen med den här nya anläggningen, förbättras alltså kvaliteten för plaståtervinning på det återvunna materialet och svinnet minskar ytterligare.

Sverige är bland de bästa i världen på att panta. Under förra året pantades över två miljarder burkar och flaskor i landet och det är ett snitt på 201 pantade förpackningar per person.

– Det är ofattbara mängder pant som kommer in till vår anläggning i Norrköping, säger Kjell Petersson, fabrikschef vid Returpack/Pantamera.

– För oss är det av största vikt att alla burkar och flaskor vi samlar in materialåtervinns och används vid tillverkning av nya burkar och flaskor. Därför arbetar vi ständigt för att effektvisera systemet och maximera miljönyttan i pantsystemet. Med den nya anläggningen förfinar vi sorteringen ytterligare och får ett ännu renare material.

Den nya anläggningen möjliggör att fler typer av plast kan sorteras och att flödena av klar och färgad plast ytterligare förfinas. Tidigare har tekniken i sorteringsanläggningen byggt på optisk sortering av pet,, men i samband med att pantsystemet öppnats för frivillig anslutning av juicer och smoothies, blir det aktuellt med fler typer av plast.

– Den här nya anläggningen gör att andelen klar pet-plast som går ut från vår anläggning har ökat i förhållande till hur mycket klar pet som kommer in, vilket är en miljövinst och gagnar därmed ett hållbarare samhälle i framtiden, säger Kjell Petersson.

Under 2018 återvanns 17 822 ton klar pet och 4 539 ton färgad pet i den här anläggningen. Dessutom återvanns 18 356 ton aluminium och 1 354 ton korkmaterial.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström