Informatörer, projektledare och politiker från Norrköpings kommun tog på lördagen med sig en stor säck färgglada plastspadar, ett par digitala skärmar och många kartor och broschyrer till Lindens galleria. Syftet var att "bjuda in" Norrköpingsborna att ta del av allt som kommer att hända i staden med anledning av Ostlänken.

– På måndag förmiddag startar allt på riktigt. Ute vid Pampushamnen drar Ostlänkenprojektet igång med en symbolisk rälsutläggning. Under de närmaste 15 åren kommer Norrköpingsborna att märka av det stora anläggningsbygget på många olika sätt, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) till Folkbladet.

Spadarna som Stjernkvist och andra delade ut till stora och små symboliserade det myckna grävande som kommer att prägla Norrköping under lång tid framöver. Och allt som byggs och grävs kommer alls inte att "bara" vara räls och järnvägsbroar och sådant.

Artikelbild

| Spadar. Stjernkvist delade ut spadar till stora och små.

Julia Stenström var med på Linden på lördagen. Sedan ungefär ett år tillbaka är hon projektledare för "nya Butängen" som ska byggas norr om järnvägen.

– För varje dag som går blir allt mer konkret. Vi har redan genomfört en stor medborgardialog vars resultat vi arbetar in de fortsatta planerna. Under 2018 kommer vi med ett "programsamrådsförslag" som ger medborgarna möjlighet att se helheten i det tänkta nybygget, berättade Julia Stenström.

På en av de stora digitala skärmarna visade Julia Stenström för intresserade besökare hur de olika delarna av bygget hänger ihop med varandra.

– Saker och ting sker i flera steg. När godsbangården flyttas frigörs till exempel mycket byggbar mark och de höjdnivåer som Ostlänkenrälsen kommer in och ut i staden på har stor betydelse för hur Norrköping hålls samman genom nya stadsdelar och områden, sa Julia Stenström.