Det framgår av den skuggbudget för 2019 som Miljöpartiet nu lägger fram.

Partiet listar några konkreta saker som man vill se genomförda under nästa år.

Förutom byggandet av Ljuralänken vill Miljöpartiet att Norrköping inrättar ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen. Arbetet med att synliggöra och prioritera hållbarhetsarbete i kommunen kräver tillsättande av en tjänst, något som tillsammans med kringkostnader skulle landa på en miljon kronor.

MP vill också att kommunen säkrar att Glans vatten håller ”god ekologisk status”. Enligt mätningar som gjorts har vattnet inte det idag, och enligt EU:s vattendirektiv måste alla vatten i EU hålla god ekologisk status senast 2021.

Det är extra viktigt för just Glan som är kommunens största vattentäkt, menar MP som vill att kommunen ska börja följa det åtgärdsprogram som finns.

För det arbetet, som kräver en tjänst, vill MP avsätta 1,2 miljoner kronor.

MP vill också att kommunen ska påbörja arbetet med att ta fram en ny cykelplan för säkrare och effektivare cykelvägar. Partiet vill avsätta 600 000 till en tjänst.

Finansieringen: ”Hela vårt förslag kostar 2 800 000 kronor plus spårvägen som förutsätter statsbidrag. De pengarna tar vi från kommunens överskottsmål”, skriver Miljöpartiet som fortsätter:

”I övrigt stöder vi de budgetramar Kvartetten har föreslagit.”

MP menar också att när regeringsfrågan är löst och kommunen vet vilka statsbidrag som kommer så är det möjligt att lägga en tilläggsbudget.

011-200 449