Marie Morell har lång erfarenhet av sjukvårdsfrågor.

Hon har varit landstingsstyrelsens ordförande i Östergötland under åtta år och suttit med i SKL:s sjukvårdsdelegation sedan 2007.

I fjol blev hon ny vice ordförande i delegationen och nu är hon nominerad till ordförande.

– Jag är glad och hedrad över förtroendet att vara nominerad till ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. SKL har en väldigt viktig roll i hälso- och sjukvårdspolitiken då delegationen företräder regionerna i många av förhandlingarna mot staten, exempelvis gällande statsbidrag och andra överenskommelser om satsningar på sjukvården, säger Marie Morell i ett pressmeddelande.

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor.

– Det finns många utmaningar för sjukvården i Sverige. Det handlar bland annat om växande vårdköer, brist på vårdplatser och att säkra framtidens kompetensförsörjning. Sjukvårdsdelegationens uppgift är att försöka se vad vi kan göra gemensamt i landet och hur saker kan samordnas på ett bättre sätt. Jag ser fram emot att ta mig an det viktiga arbetet, avslutar Marie Morell.

SKL:s valkongress äger rum 19 mars i Stockholm. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.