Det var för ungefär ett år sedan som Vattenfall åter lade ut Marvikens gamla kärnkraftverk till försäljning för 25 miljoner kronor. Det handlar om en huvudbyggnad som är 80 meter hög med en tomt på 250 hektar.

Nu är det sålt: den 24 augusti signerades avtalet som bekräftar att Synthesis Real Estate AB tar över fastigheten – ett bolag vars ägare har erfarenhet av liknande objekt.

– Vi har haft framtiden för Marviken i fokus vid försäljningen och vill hitta en köpare med bra affärsidé, kompetens och ekonomi för att utveckla en komplicerad fastighet med många möjligheter, säger Per Ljung, produktionschef Vattenfall.

Den nya ägaren ser stora möjligheter i denna fastighet där "antagen översiktsplan och påbörjad detaljplaneprocess är viktiga delar för att skapa en total fastighetsutformning i linje med kommunens och köparens önskemål om en fortsatt utvecklad skärgårdsmiljö" som man skriver i pressmeddelandet.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av Marviken och ser fram emot att forma Marvikens spännande framtid i nära samarbete med Norrköpings kommun, säger Niclas Adler, styrelseordförande, Synthesis Real Estate AB.

Nöjd är även kommunen som ser denna försäljning i skenet av planerna på just skärgårdsutveckling.

– Marviken är ett fantastiskt område med stor utvecklingspotential och kommunen ser mycket positivt på de planerade investeringarna, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande.

Det handlar om en historiskt intressant byggnad: reaktorn Eva (som den döptes till) i Marviken på Vikbolandet började byggas 1965 för att förverkliga den ”svenska linjen” med tungvattenreaktorer och svenskt uran. Vattenfall samt AB Atomenergi samarbetade i projektet men snart uppstod tekniska problem och förseningar och till slut lades projektet ned 1970. Från 1974 drevs verket som ett oljeeldat kraftverk och först 2009 lades Marvikens kraftverk ned för gott.