– De flesta tror att de är jämställda, att ojämställdheten inte finns hos oss, men hos andra. När arbetet nu drar i gång på de olika tingsrätterna är det viktigt att ha med högsta ledningen, vilket vi har, eftersom domstolar är så hierarkiskt uppbyggda, säger Emma Ravald, nyanställd jämställdhetsstrateg vid bland andra Norrköpings tingsrätt.

Och när de inser att de inte är så jämställda som de tror reagerar de med förvåning eller blir omskakade.

– I de domstolar där pilotarbetet har gjorts har vi ju varit öppna med vad vi kan hitta och de flesta har kunnat till sig hur det ser ut och diskuterat hur man ska komma vidare. Det vore ju förödande om man tar reda på och inser att man inte är så jämställda utan att göra något åt det, säger Emma Ravald.

Arbetet riktar sig inte bara internt utan handlar också om hur jämställt det är för de som arbetar vid domstolarna och för de som av olika anledningar besöker domstolarna.

Efter att jobbat för Domstolsverket och ett antal pilotdomstolar har det samlats både erfarenhet och metoder för att bygga vidare på hur man konkret kan jobba för att öka jämställdheten.

– En del som vi tittar på är hur lokalerna är utformade, om kvinnor och män inte känner sig lika trygga, men också hur trygg man känner sig på väg till domstolen och det kan exempelvis handla om upplysta gångvägar, säger Emma Ravald

Man har även tagit hjälp av forskare och studenter för att hitta eventuella skillnader mellan hur män och kvinnor bemöts och en av skillnaderna är straffpåföljden vid samma typ av brott.

– Det har varit lite svårt att hitta brott där män och kvinnor döms ungefär lika ofta, så att det går att få ett mätbart resultat, men när det gäller rattfylleri har man sett att män oftare döms till fängelse än kvinnor, säger Emma Ravald.

– Vi har genom Domstolsverket försökt få ut information till alla domstolar i Sverige genom de workshops vi hållit och det finns lokala kontaktpersoner, men visst känns det bra att jag har anställts och kan fördjupa det arbetet, säger Emma Ravald.

Emma Ravald är kontrakterad till och med den 1 augusti 2019.