Under torsdagen fattade vård-och omsorgsnämnden beslut om sin internbudget. Moderaterna anser att det finns många frågetecken runt styrningen av nämnden.

Vidare anser partiet att det finns en långtgående brist på ekonomiska analyser hur resurser kan omfördelas i nämnden för att undvika kortsiktiga akutåtgärder som påverkar både personal och äldre negativt.

– Det är vi politiker som är ytterst ansvariga för den situation som nu anställda och äldre kommer drabbas av när en akutåtgärd i form av vikariestopp införs, säger oppositionsrådet Roger Åkesson (M).

– Därför tar vi nu ett initiativ där vikariestoppet omgående ska utredas och därefter återkomma till nämnden.

Moderaterna anser att det är oklart hur stora besparingar som kommunen egentligen kan göra på exempelvis hemtjänst och samtidigt klara lagkraven. Därför vill Anna Sotkasiira Wik (M), andre vice ordförande i nämnden, att just hemtjänstens kostnader utreds ordentligt.

– Jag är rätt säker på att inget parti har tillräcklig kontroll på varför den kommunala hemtjänsten kostar mer än den privata. Och den privata hemtjänsten får samtidigt bättre betyg av de äldre, säger Wik.

– När läget är ansträngt ekonomiskt kan vi inte enbart snöa in oss på att begränsa vikarier – vi måste vända på alla stenar.

Moderaterna vill att konsekvenserna av vikariestoppet redovisas senast i april för nämnden.

– Vi kommer inte att sätta totalstopp för Kvartettens förslag, om vikariestopp, för det är ett allvarligt ekonomiskt läge, säger Roger Åkesson.