M: Stöd till ökat engagemang

Föreningar ska kunna beviljas extra föreningsstöd om de gör insatser för att förebygga utanförskap. Det föreslår Moderaterna.

3 november 2017 19:00

– Vi ser en stark befolkningstillväxt i Norrköping, och det är ju positivt i grunden att fler vill bo här, men samtidigt är det också så att det är färre som försörjer allt fler, med tanke på den arbetslöshet vi har, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

– Tittar man över tid, tjugo år framöver, kan man konstatera att rent procentuellt ska vår skattekrona räcka till väldigt mycket. Det är någonstans där vi ser en problematik. Vi tror att vi behöver etablera ett bättre samarbete med det civila samhället: församlingar, föreningar och andra typer av organisationer.

– Det finns ett antal föreningar som gör väldigt bra saker, Nattfotbollen och Bollis har haft olika typer av integrationsprojekt, och det här vill vi gärna spinna vidare på.

– Vi tror att man kan utarbeta det där så det inte bara handlar om bollsporter, utan att det också kanske kan gälla sådan typ av service som i dag görs av exempelvis hemtjänst. En del äldre behöver hjälp med att gå och handla eller att man vill ha någon som kommer och pratar.

Äldre som bor hemma blir allt mer isolerade, ensamma och otrygga, säger Jarl.

– Vi menar att om vi kunde etablera ett bättre samarbete med civilsamhället, så kan vi hitta samarbetsformer över även vissa samhällstjänster som vi i dag tar för givet att kommunens välfärdssystem ska bära, säger Sophia Jarl.

– Vi tror att vi verkligen behöver fundera på vad skattekronan ska räcka till framöver. Vi är inte beredda att sänka servicenivån, vi vill ha samma service som vi har i dag, eller ännu bättre, men tittar man på andra länder, till exempel USA, så har de en väl etablerad ideell sektor, där man jobbar med yngre och äldre människor, och ser till att alla har en samhörighet i samhället och förstår att vi bygger ett samhälle tillsammans.

Ett förslag är att föreningar ska kunna beviljas extra föreningsstöd, kanske från en trygghetsfond, om de gör insatser för att förebygga utanförskap. En förening skulle exempelvis kunna ha koll på att det ser snyggt ut i en viss stadsdel.

Sophia Jarl talar om att bygga staden underifrån.

– Vad kan du göra för kommunen och vad kan vi göra för dig?

Ett annat förslag är att när en byggherre tilldelas mark för att bygga till exempel ett parkeringshus så kan det vara ett krav att en basketplan ska byggas på taket till det, att man ställer som motkrav ett socialt engagemang.

Fakta

I en motion till kommunfullmäktige föreslår de tre moderaterna Sophia Jarl, Joanna Sjölander och Sylvia Nilsson att kommunen ska skapa en samarbetsplattform för kommunens verksamheter och det civila samhället: föreningar och församlingar,

De vill se en handlingsplan med tydliga ansvarsområden och incitament för att förbättra servicenivåer och förebygga utanförskap i Norrköping.

M lyfter att tryggheten utmanas i utanförskapsområden, samtidigt som många äldre känner otrygghet i vardagen, med ensamhet.

M vill på de här två områdena involvera civilsamhället.

En skattekrona i en förening kan ge mer utväxling än egna anställningar i kommunen, menar M.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren