Sophia Jarl (M), oppositionsråd i Norrköping, är förvånad över att Lars Stjernkvist (S) fått regeringsuppdraget att utreda gymnasieskolan i Sverige.

– Frågan är vilka egenskaper som gör Stjernkvist lämplig att leda en stor utredning för att förbättra svensk gymnasieskola – jag har svårt att se att det är socialdemokratiska lokala framgångar inom skolan som kan ha gett honom uppdraget, säger Sophia Jarl.

Något som lyfts fram inför utredningen är att allt för få elever klarar gymnasiet på tre år och att många avslutar gymnasiet innan examen.

– Då blir det väldigt märkligt att vända sig till Lars Stjernkvist att utreda hur man skulle kunna motverka det, med tanke på att Socialdemokraterna i Norrköping har ett mål att våra gymnasieelever ska klara det på fyra år, att treåriga utbildningar ska klaras på fyra år.

Den här snåriga måluppfyllelsediskussionen har pågått en längre tid mellan Jarl och Stjernkvist och handlar om att öka andelen gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom fyra år.

Sophia Jarl lyfter också att Norrköping har en hög ungdomsarbetslöshet samtidigt som arbetsgivarna har stora svårigheter att rekrytera. Antalet arbetstillfällen som utannonseras ökar men man kan inte se motsvarande nedgång i arbetslöshet, säger hon.

– Just denna strukturella förlamning som arbetsmarknaden lokalt lider av här i Norrköping anser jag är ett resultat av Lars Stjernkvists ledarskap. Det oroar mig att den som ska hålla i en så viktig utredning själv har misslyckats på hemmaplan, säger Sophia Jarl.

– Jag tycker i grunden att initiativet från regeringen är bra, därför att vi har, precis på samma sätt som vi har i grundskolan, en alldeles för dålig likvärdighet när det gäller gymnasieskolan, säger Sophia Jarl.

– Vi diskuterar ibland till exempel hur vi står oss i programpriser, det vill säga hur stora ersättningar skolorna får i förhållande till andra kommuner.

Norrköping behöver nationell hjälp med de stora utmaningar som kommunen står inför, säger Sophia Jarl. Kommunen kan inte reformera en statligt reglerad gymnasieskola och därför är utredningar välkomna, menar hon.

– Stjernkvist kanske kan anamma framgångsrika kommuners arbetssätt i gymnasieskolan och ta med dessa till Norrköping, säger Sophia Jarl.