Den nya långsmala parken, Mjölnarenparken, kommer att ligga i anknytning till Industrilandskapet och innehålla en lekplats inspirerad av några av Norrköpings mest ikoniska byggnader: Värmekyrkan, Strykjärnet och Holmentornet.

– Den ska ligga i Mjölnaren, som vi kallar området där de håller på att bygga nytt nu, på rivningstomterna mellan Västgötebacken, Mäster Påvels gränd och Tunnbindaregatan, säger Maja Pålsson, landskapsarkitekt på tekniska kontoret vid Norrköpings kommun.

Parken ska ansluta till den lilla torgbildning som blir vid Tunnbindaregatan och Västgötebacken, för att sedan mynna ut vid Mäster Påvels gränd.

Artikelbild

| Plats för lek. Strykjärnet som en kuliss.

Det blir en ganska långsmal park, som breddar ut sig lite mot Mäster Påvels gränd. En brandvägg till kvarteret ovanför kommer att vara en vägg mot parken. En gårdsbildning vid de nya husen kommer också att ligga mot parken.

– Vi hoppas att brandväggen kommer att ge ett bra solläge, den ligger i söderläge. Det blir planteringar mot den, med solsoffor och lite bord och stolar. Och så kommer det att bli en gångväg genom parken. Mot delen som är lite bredare, mot Mäster Påvels gränd, kommer lekmiljön att finnas.

– Det blir ett Industrilandskapstema, med Holmentornet, Strykjärnet och Värmekyrkan, som kommer att vara uppbyggda som lekredskap, säger Maja Pålsson.

– Vi har försökt att få dem att stämma i skala gentemot varandra.

Det blir minibyggnader, men ändå ganska stora.

Högst blir Strykjärnet, 5,5 meter högt. Strykjärnet blir en entré till lekmiljön, en kulissartad byggnad. Där inne blir det småbarnslek, med spel, sandlek och en försäljningsdisk, för rollspelslek. På andra sidan blir det en klättervägg.

Från Värmekyrkan blir det en rutschkana som går ut 2,5 meter. Här finns det också ett klätternät.

Holmentornet blir något av en samlingsplats, med lekpaneler, med spel och musik, och utgör också en entré till parken.

Mjölnarenparken ska vara klar hösten 2018, i oktober.

Vems idé är det att bygga upp de här kända byggnaderna?

– Det är min och Elisabet Manfreds idé. Hon är också landskapsarkitekt, säger Maja Pålsson.

I somras kom det ett medborgarförslag om att bygga en lekplats med små trähus i äldre stil som skulle bilda ett slags mini-Norrköping.

I och med att den här parken redan var på gång anses det förslaget vara tillgodosett.