Möjligheternas dag.

Så kallar Skarphagsskolan den temadag som genomfördes i går.

Tanken är att eleverna genom att pröva på olika övningar och aktiviteter ska få en känsla av hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar.

Artikelbild

| Racerunning var en av de mer populära aktiviteterna som eleverna fick testa. Här är det Melker Grahn som tar sig en svängom.

– Det är andra året vi gör det här nu. Det här är ett sätt för oss att jobba förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. Att få skolans barn att förstå att vi är olika och att man ser olika på sin omgivning. Här får alla elever tidigt en bild av att livet ser annorlunda ut, säger Madeleine Brink som är rektor på skolan.

Det är personal på grundsärskolan som tagit initiativ till temadagen.

Det är de som har planerat det hela och samordnat dagen.

– Det här är en del av vårt elevhälsoarbete. Det är en förmån att ha en grundsärskola här med elever och personal som har kunskap inom det här området, säger Madeleine.

Artikelbild

| Dolphinsprofilen Tomas Åkerberg var på plats och visade eleverna hur det är att spela rullstolsbasket. "För många är det en rolig grej bara att få prova på att sitta i rullstol. Det öppnar nog upp ögonen lite så det kan vara bra", säger han.

Eleverna hade sju olika stationer som de fick besöka med olika aktiviteter.

Det var allt från blindgång, där eleverna fick ledas med ögonbindel genom en bana, till rullstolsbasket, rullstolsslalom och racerunning, en typ av trehjulig cykel där man springer istället för att trampa.

Artikelbild

| Viktor Juchert tyckte att Möjligheternas dag var ett bra initiativ. "Det är roligt och man får se hur andra har det. De som har det lite svårare i livet", säger han.

– Vi vill lyfta fram möjligheterna och allt man kan göra. Även om man har en funktionsvariation så finns det många möjligheter och aktiviteter som man kan delta i, säger Marianne Ringdahl, specialpedagog.

Elias Chamoun och Viktor Juchert, som båda går i sjätte klass på Skarphagsskolan, var två av eleverna som var med under gårdagen och de tyckte att det var både intressant och lärorikt att få pröva på de olika aktiviteterna.

– Det är roligt och man får se hur andra har det. De som har det lite svårare i livet, säger Viktor.

– Man får lära sig hur det är om man själv någon gång skulle få den här svårigheten i sitt liv. Då har man förberett sig lite och har en erfarenhet av det. Man lär sig att se världen på ett bättre sätt, säger Elias.

Eleverna var indelade i olika grupper med spridda åldrar så låg- och mellanstadieelever fick samarbeta under dagen.