Efter valet fick Sverigedemokraterna i Norrköping en oppositionsrådspost på 100 procent, som delats av Sandra Karlsson och Matthias Olofsson.

Trots att Sandra Karlsson nu hoppat av SD och bytt till Landsbygdspartiet har hon valt att behålla posten som oppositionsråd på 50 procent och sin plats i kommunstyrelsen.

Det här är något som upprör Darko Mamkovic, gruppledare i Sverigedemokraterna, som i fyra år har kämpat för att SD skulle få en 100-procentig arvoderad oppositionsrådspost.

Liksom de tre andra avhopparna från SD, som även de bytt till Landsbygdspartiet, sitter Sandra Karlsson också som politisk vilde i kommunfullmäktige.

Pär Höglund, kanslichef vid Norrköpings kommun, redogör för formalia. Invald i kommunfullmäktige är man på ett personligt mandat, säger han. I fullmäktige har man sin plats även om man bli politisk vilde, som det kallas när man sitter kvar trots att man lämnat det parti man tidigare representerat. 

För de uppdrag som fullmäktige har valt Sandra Karlsson till, och det är att hon är ledamot i kommunstyrelsen, och att hon är oppositionsråd gäller i princip samma sak, säger Höglund och hänvisar till kommunallagen.

– De ska upphöra om man själv begär det, säger Pär Höglund.

Så länge hon inte själv väljer att lämna de här uppdragen så kan hon inte petas från varken fullmäktige, kommunstyrelsen eller som oppositionråd?

– Nej. Precis så är det. 

Man har fått sin oppositionsrådsplats utifrån partiets platser i fullmäktige, och då är det rimliga att om man då lämnar partiet så avsäger man sig de uppdrag som man har fått, säger Höglund, även om man stannar i fullmäktige som vilde.

Att som Sandra Karlsson välja att ha kvar sitt uppdrag som oppositionsråd är mycket ovanligt. 

– Det är första gången jag har varit med om det här. Det är en ny upplevelse. I Norrköping har det aldrig hänt förut, säger Pär Höglund.

– Det är även ovanligt att en gruppledare väljer att totalt bakbinda en personligt vald politiker, som väljarna uppenbarligen har valt att ha. Nya situationer föder andra nya situationer, säger Sandra Karlsson och anspelar på att Mamkovic (SD) belade henne med munkavle.

Det är ett väl underbyggt beslut att hålla kvar vid oppositionsrådsposten, säger Sandra Karlsson.

– Dels har jag många personröster och det är människor som vill ha mig på den posten, som har valt mig för de frågor som jag driver och som jag i allra högsta grad kommer att fortsätta driva på samma sätt, även om det står en annan bokstavskombination bakom mig, säger Sandra Karlsson.

– Jag har gått till val på Norrköping mer än bara innerstaden, och även trygghet och skola för våra barn. Det är de frågor jag jobbar med, men inte fått jobba med i Sverigedemokraterna, säger Sandra Karlsson.

SD gör vad de kan för att få bort Sandra Karlsson från uppdrag, men det enda som går att påverka är uppdrag från kommunstyrelsen, i beredningar. I en kompromiss har det landat i att hon behåller beredningen för landsbygdsfrågor, medan hon avgår från samverkansgruppen för integration.

På onsdagseftermiddagen kallade avhopparna från SD till Landsbygdspartiet (LPo) till presskonferens i Rådhuset tillsammans med riksordförande Stefan Torssell för att presentera sina visioner för Norrköping.

Åke Karlsson som tidigare lett arbetet för Landsbygdspartiet i Norrköping var inte inbjuden till presskonferensen.