Då många anställda kommer att gå i pension de kommande åren, ökar behovet av utbildad arbetskraft. De politiska ledningarna i länets två stora städer har pekat ut utbildade lärare och socionomer som de största bristyrkena.

Nu har man nu gjort gemensam sak och skrivit ett brev till Linköpings universitet där man efterfrågar fler platser på dessa utbildningar.

– Vi har stora utmaningar framför oss när det gäller rekrytering av utbildad personal till många av våra kärnverksamheter. Det kommer att behövas krafttag för att kunna klara kompetensförsörjningen framöver och jag tror det är jätteviktigt att vi samverkar i regionen i den här frågan, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Norrköpings och Linköpings invånarantal växer och i de prognoser som gjorts över framtida kompetensbehov så ser kommunerna att bristen på bland annat socionomer, lärare och förskollärare kommer att tillta. "Yrkena som efterfrågas är avgörande för att kommunerna ska kunna möta välfärdsbehoven och bedriva verksamhet som vård, skola, omsorg och socialtjänst", skriver kommunerna bland annat.

Universitet spelar en stor roll i kompetensförsörjningen genom att erbjuda utbildning och utbilda människor för att möta arbetsmarknadens behov. Det finns idag ett bra samarbete mellan kommunerna och Linköpings universitet kring forskning, utbildningar och universitets utveckling.

– Studentrekrytering för att öka antalet sökande till utbildningar för samhällsviktiga yrken är också en viktig fråga. Linköpings universitet arbetar med att få ett ökat söktryck till lärarutbildningarna, det ser vi som positivt, menar Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.