Han säger att det förts flera diskussioner om sträckan mellan Vrinneviparks parkering och Tjalvegården. Bland annat med kultur- och fritidskontoret, som ansvarar för fritidsanläggningar som utegym och hinderbana i Vrinneviskogen.

– Det har förts en dialog om det skulle vara möjligt att koppla ihop en gångstig med milspåret. Men det blir inte bra för tillgängligheten, för funktionshindrade, säger han och berättar att det även finns hinder om den smala vägen skulle breddas:

– Då behöver vi gå in i skogen och det är naturreservat. Så det är inte bara att bygga.

Läs mer: Han vill ha trottoar till Vrinnevi.

Libbie Oxelblad framhåller att ni går efter statistik över skadade – krävs det att någon skadas för att ni ska göra något åt sträckan?

– Nej, självklart inte. Men det är en källa som vi har med i vår bedömning. Det är bra att titta på var människor skadar sig i trafiken när vi gör våra bedömningar, säger Olof Carlsson.

Nu när Libbie Oxelblad skickat in ett medborgarförslag, tänker Olof Carlsson att de får ta upp frågan igen.

– Vi har haft den här diskussionen tidigare, men vi får ta upp den igen. Vi har ingen lösning nu, men det är inte optimalt, säger han.