Den intagne skriver i anmälan att personalen öppnat post från Försäkringskassan. Något som inte är tillåtet utan misstanke. Enligt den intagne har personalen erkänt att det skett ett misstag och att man vet om att man inte får öppna post från myndigheter. Det aktuella brevet låg inuti ett annat brev, berättar mannen i skrivelsen.

– Försäkringskassan har skickat brevet till mig i ett annat brev för att man inte vetat var jag sitter häktad, skriver mannen.

Vidare menar han att informationen från häktets personal har varit otydlig.

– Man har heller inte stämplat och tydligt visat vem som granskat försändelsen och vilken typ av granskning man gjort.

Men det är bara en av två anmälningar mannen riktat mot Kriminalvården och häktet i Norrköping. Vidare har han också angett att personalen på häktet öppnar all annan post och sedan plockar bort pengar, frimärken och foton innan breven skickas vidare till åklagare. Mannen menar att man även här låter bli att stämpla tydligt hur granskningen gått till och vem som gjort den.

– Jag har fått tio stycken brev och några vykort. Av dem är det endast ett brev som fått en stämpel, skriver han.