Brottsofferjourerna i Norrköping och Linköping valde i december 2017 att lämna riksförbundet, Brottsofferjouren Sverige.

I sitt beslut riktar JK kritik mot att Polisregion Öst upphört med sin förmedling av brottsoffers kontaktuppgifter till de båda lokala brottsofferjourerna av det skälet att de inte längre är medlemmar i riksförbundet samt även underlåtit att informera om dem.

I mars 2018 fick de båda jourerna besked från Polisregion Öst och Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen där, BOPS, om att de inte längre kommer att skicka några ärenden till dem.

Polisen förmedlar istället kontaktuppgifter till brottsoffer till Brottsofferjouren Sverige, som startat en ny lokal brottsofferjour, Brottsofferjouren Östergötland, i Norrköping. Enligt polisen var en nationell samarbetspartner avgörande för att leva upp till kravet på sekretesshantering kring personuppgifter.

Men det var Brottsofferjouren Östra Östergötland i Norrköping, en jour som funnits i 30 år, som i juni 2018 vann Norrköpings kommuns upphandling. Också jouren i Linköping har avtal med kommunen där.

Brottsofferjouren Östra Östergötland har gjort en anmälan till Justitiekanslern med klagomål på hur polisens förmedling av kontaktuppgifter sker.

Det är enligt JK otillfredsställande att en organisation som kommunen slutit avtal med inte får hjälp av polisen att komma i kontakt med brottsoffer.

JK har förståelse för att det underlättar för polisen om det finns en rikstäckande organisation som myndigheten kan samarbeta med, men menar att det inte är något krav.

Polisen är skyldig att informera om vilka organisationer som kan ge stöd och hjälp, men inte att förmedla kontakt.

JK anser att det är angeläget att polisen fortsätter att förmedla kontaktuppgifter, men på ett opartiskt sätt, och utgår från att polisen nu överväger hur en förändring kan göras för att möta kravet på opartiskhet.

– I det här fallet har de både informerat och förmedlat – men bara till en organisation, och inte den organisation som socialtjänsten har avtal med, varken i Linköping eller Norrköping, säger Mia Landell vid Brottsofferjouren Östra Östergötland.

Hon är mycket nöjd och glad över JK:s beslut och hoppas att det får effekt.

– Man har haft väldigt lite brottsofferperspektiv i det här tidigare. Man har inte tittat på vad som har varit bäst för brottsoffren.

Brottsoffer har rätt att själva välja vilken organisation de vill ha hjälp av.