Jättestolarna på plats

De stora solstolarna är på plats. Det tycks också ha skett en omsvängning i vad det ska bli på Strömsholmen.

11 juni 2019 07:00

Efter att exploatören som skulle byggt ett hotell på Strömsholmen drog sig ur funderar kommunen på vad det ska bli istället. Under tiden har man låtit lägga ut gräsmatta här och placerat ut jättestora solstolar i trä som ett roligt inslag på ön under sommaren.

– Jag har fått lite i uppgift att fundera kring Strömsholmen, säger stadsarkitekt Karin Milles.

Fyra medborgarförslag som kommer upp i samhällsplaneringsnämnden vill se ett café kombinerat med fjärilshus, eller orangeri, konstutställning, utomhusscen och förtöjningsplatser för båtar.

– Jag tänker föreslå, sedan är det upp till våra politiker, att om det ska byggas något så är det lämpligt att kommunen själv bygger, så vi har rådighet över ön, så den fortsätter att tillhöra Norrköping och Norrköpingsborna, inte att vi låter en extern aktör bygga, säger Karin Milles.

– Men i så fall måste det vikas pengar till det. Men om man lyssnar in, vad vill majoriteten av Norrköpingsborna: de vill ha ett café. Och det kan väl vara lämpligt, att ha ett litet café på ön. Det har ju funnits, historiskt sett, caféer, och det har väl varit väldigt lyckat.

– Jag tycker personligen att det är lämpligt att det är kommunen själv som bygger, sedan kan man hyra ut det till en privat brukare.

Det för att kunna styra vad man gör med byggrätten som finns och där detaljplanen tillåter tre våningar, vilket inte innebär att man måste bygga så högt.

– Om kommunen går ut och anvisar det till en privat aktör så säger det sig självt att de maxar byggrätten.

En annan variant är en ny markanvisningstävling där kommunen hårt styr vad man vill ha. Hotellplanerna orsakade en folkstorm.

Medborgarförslagen, fyra av många förslag, är ett första steg i att tala om för politikerna vad Norrköpingsborna vill ha, säger Milles.

– Jag har också blivit uppringd och fått mejl och har läst sociala medier och i Folkbladet och NT.

Slutsatsen är att det stora flertalet önskar att Strömsholmen ska vara en grönskande oas för alla i stan, med ett åretruntcafé/restaurang, bryggor och bad. Flertalet betonar att det är kommunen som bör hålla i det, inte en privat aktör.

I och med att det är svårt att välja ut ett av fyra förslag som liknar varandra är förslaget avslag, men kommunen tar med sig dem i det fortsatta arbetet.

– Man är mån om att göra rätt den här gången, säger Karin Milles.

Delar av bygget av bryggor och park får vänta tills man kan ta ett helhetsgrepp om Strömsholmen, och eventuellt ritat fram en ny liten byggnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren