Det har varit en turbulent tid för Moderaterna i Norrköping den senaste veckan. Efter att det blivit offentligt att Fredrik Bergqvist uteslutits ur partiets fullmäktigegrupp, där hans åsikt om "slöjinterpellationen" sägs vara droppen, har det blivit många hårda ord i media. Bergqvist har dessutom anmält Sophia Jarl för ärekränkning efter att hon sagt i NT att hon och de andra Alliansledarna tidigare diskuterat Bergqvists samarbetsproblem. Något som Alliansledarna förnekar.

Bergqvist å sin sida kritiserar Sophia Jarls ledarstil och menar att hon styr genom "management by fear", att politiker och tjänstemän undviker kontakt med henne och att hon är "en katastrof för partiet". Sophia Jarl har valt att inte kommentera det hela mer än med att detta får stå för honom. "Jag har ingen anledning att gå i polemik utan konstaterar att fullmäktigegruppen med ett högt deltagande har fattat det här beslutet och det är vad jag kan förmedla", har hon tidigare sagt i Folkbladet.

I början av den här veckan beskrev en aktiv Moderat, som vill vara anonym, hur man kan bli av med sitt uppdrag om man har en annan åsikt och hur Sophia Jarl skällt ut personer som sedan slutat. Inte heller detta vill Sophia Jarl kommentera.

– Jag vill inte kommentera vad någon sagt anonymt.

Men vad har du för känsla – ni hade årsmöte i måndags – hur är stämningen i partiet?

– I dag har jag en bra känsla, att vi ska ta oss framåt med politiken i fokus. Framför allt kändes det som om politiken fick stort utrymme under mötet. Det var välbesökt och vi diskuterade tio motioner, säger hon.

Tar du till dig något av det som sagts om din ledarstil?

– Jag förklarar eller försvarar inte min ledarstil i media. Vi har olika referenser till hur vi ser på ledarskap och ytterst möter vi väljarna var fjärde år för att få vårt mandat. Det som hänt är egentligen odramatiskt. Kommunfullmäktigegruppen har valt att agera när de spelregler vi satt upp gemensamt inte efterlevs.

Så det här är utrett och klart nu, tänker du?

– Både jag och Ingrid Cassel (som är kretsordförande) har ett jättestort arbete framför oss nu. Vårt mål är att bli Norrköpings största parti, vilket är en jättestor utmaning. Men efter mötet i går känner jag att vi inte står ensamma i detta. Utifrån hur diskussionerna gick på mötet känner jag att vi har en utmaning internt, men att det är många som delar vår ambition om vägen framåt.