– Vi har beslutat oss för att avvakta samrådshandlingen i nästa vecka innan vi tar beslut om drift 2017, säger vd:n Christer Fogelmarck.

Förra veckan blev det klart hur kommunen, efter långa överläggningar med egna jurister, plus andra från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, tolkar det interimistiska (tills vidare) slutbesked som gav Kolmården rätten att köra berg- och dalbanan Wildfire under stora delar av säsongen 2016. De anser att slutbeskedet fortfarande gäller.

Då sa Christer Foglemarck att Parks and resorts behövde landa efter beskedet, nu dröjer det alltså ytterligare en tid.

Den 4 april ska stadsplaneringsnämnden besluta om att detaljplanen för Wildfire­ ska ut på granskning, efter­ att den fram till den 17 mars varit ute på samråd. Den handlingen sammanställs just nu och blir offentlig nästa vecka, därav Kolmårdens avvaktande. Den 23 maj ska stadsplaneringsnämnden ta beslut om ­planen, därefter ska den upp i kommunstyrelsen för att den 19 juni tas upp i kommunfullmäktige.

Parken öppnar långfredagen­ 14 april, kändispremiären hålls 1 maj.

– Inte säkert att vi öppnar tills dess, även om vi kommer fram till att vi ska köra. Vi kanske väntar till huvudsäsongen. Får se hur vi kan mobilisera personal. Men det är viktigt att köra Wildfire,­ dels är det tråkigt om besökare kommer hit och märker att den inte går, dels kan vi förlora ekonomiskt om folk väljer bort oss, poängterade Christer Fogelmarck för en vecka sedan.