Under torsdagen skulle samtliga kostnadsräkningar från försvararna vara inne, något som kan tolkas som att hovrätten nu planerar att skiljas från målet och inte kan begära in kostnader från advokaterna om målet där flera personer i HP-hjälpen dömts för olika brott i samband med avancerat fusk på högskoleprovet, återförvisas till Norrköpings tingsrätt.

Både advokat Carla Pantzar, som försvarar den yngre brodern och advokat Mikael Abrahamsson som är pappans försvarare, hoppas att det innebär att beslutet kommer att bli återförvisning.

– Jag hoppas vi får ett besked så snart som möjligt och att det då återförvisas som vi har yrkat, säger Carla Pantzar.

Ett av skälen som angetts är att dåvarande lagman och domare i målet ska ha dryftat sin inställning i målet offentligt innan dom, ett annat att delar av domarna bygger på uppgifter som framkommit mellan närstående som åklagarsidan fått genom de åtalades mobiler där man som bevis använt sms. Detta strider enligt advokaterna mot beslagsförbudet och penningtvättsbrott är inte ett så pass allvarligt brott att undantag från närståendeförbudet får göras.

Det finns också en möjlighet att hovrätten väljer att återförvisa delar av målet, men det tror inte Mikael Abrahamsson.

– Nej, det har jag aldrig hört talas om att man gjort. Det enda rätta är att hela rättegången tas om.