Nils Holgersson-gruppen (Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna) står bakom en nationell undersökning som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus och har nu presenterat årets siffror. Man konstaterar här att de kommuner som har E.ON som elnätsleverantör fått höjningar på tio procent, har man Vattenfall är däremot höjningen 6,1 procent (Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent enligt Nils Holgersson-gruppen). Det här gör att konsumenterna i Östergötland drabbas ganska hårt av de höjda elnätsavgifterna. I genomsnitt har dessa avgifter ökat med 7,8 procent i länet sedan 2017 vilket är 2,7 procentenheter högre än det nationella snittet som alltså är 5,1 procent. Det kan tilläggas att konsumentprisindex under samma tid endast ökat med 1,9 procent.

De kommuner i Östergötland där elnätsavgiften höjdes som mest var Kinda, Norrköping, Söderköping, Valdermarsvik, Ydre, Åtvidaberg (de som har E.ON). För övrigt har bolagen Vattenfall, Eon samt Ellevio monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner enligt Nils Holgerssongruppen vilket ger dem en avgörande position.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stora och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja dessa kraftiga höjningar, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

De som har högst elnätsavgifter i Östergötland är Boxholm, Finspång, Motala, Vadstena och Ödeshög medan alltså höjningen är som störst i östra länsdelen. Det här är siffror som Hyresgästföreningen region Sydost reagerar på.

– Det är inga smickrande siffror för dessa kommuner. Det måste finnas någon rim och reson, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost i ett pressmeddelande.

– Nils Holgersson rapporten visar tydligt att det behövs en skärpning av reglerna för elnätsföretagens intäktsramar. Hyresgästerna har inget annat val än att betala till den leverantör som finns på orten, vilket elbolagen utnyttjar.

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.

Billigast nätavgift i Östergötland har Linköping (70,3 öre/kWh) och Mjölby (77,5).