Havsörnar stoppar vindkraft

Havsörnar stoppar vindparken på Vikbolandet. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation avslår ansökan.

5 oktober 2018 15:00

Formellt kommer ansökan från bolaget Wind4Shore, men bakom står konsortiet Vikboland Vind, där också Norrköpings kommun ingår.

Tidigare planer på en vindpark utanför Marviken fick nej.

Den här vindparken, med tolv vindkraftverk fördelade på tre grupper, och en höjd på högst 200 meter, är tänkt att lokaliseras från Skenäs till Jonstorp.

Miljöprövningsdelegationen, som avslår ansökan, bedömer att bolaget inte har redovisat ett underlag som visar att platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering med hänsyn till risken för skada på havsörn, då det finns flera havsörnsrevir i området.

Det finns likheter med planer på vindkraft i Söderköping och Valdemarsvik, en ansökan som avslogs av mark- och miljööverdomstolen då aktiviteten av havsörnar var hög i området.

Planerad verksamhet ligger också i ett område där flyttstråk passerar längs kusten. Utförda inventeringar är inte tillräckligt omfattande för en samlad bedömning av påverkan på dem, står det i beslutet.

Miljöprövningsdelegationen anser också att den visuella påverkan av landskapsbilden kan bli relativt stor och att upplevelsevärdet i området kan påverkas negativt. En annan invändning är att det saknas arkeologisk utredning i fält för bedömning av påverkan på fornlämningar.

Tore Wizelius, projektledare, Vikboland Vind, håller inte med om riskerna för havsörnarna och menar att klimatnyttan borde vägas in i beslutet.

– Det är upprörande hur länsstyrelsen hanterar sådana här frågor, säger Tore Wizelius.

– De säger inte ett ord om klimatet. Det är ju därför vi bygger. Norrköpings kommun är delägare i projektet, för att uppfylla sin egen klimatplan och regeringens klimatpolitik, säger Tore Wizelius.

– Klimatförändringen påverkar biologisk mångfald på ett mycket mer påtagligt sätt än några vindkraftverk.

Wizelius är frustrerad över att vindkraftplanerna än en gång grusas.

–  Alla politiker är med, de som bor där är med, säger han.

Den bilden delar nog inte alla de närboende som i yttranden till miljöprövningsdelegationen protesterat mot vindkraftverken. De har synpunkter på buller och skuggor, förfulad landskapsbild, och påverkan på rovfåglar.

Wind4shore AB kommer att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!