Tomas Öberg och Björn Persson möts i en klafsande vintermiljö som snarare utropar skidor än orientering. De båda har mer gemensamt än att de nu samtidigt står i djup snö på Himmelstalundsfältet och funderar över hur sommarens orienteringsfest ska bli lika bra och framgångsrik som den var 1987.

Vid O-Ringen 1987 var Björn Persson generalsekreterare för jättearrangemanget.

Nu alltså Tomas Öberg.

Artikelbild

| "Så här ser det ut i sommar". 1987 års generalsekreterare för O-Ringen, Björn Persson (till höger), visar 2019 års dito, Tomas Öberg, hur Himmelstalund såg ut från luften förra gången Norrköping höll i O-Ringen.

– Ett bra råd?

Björn Persson funderar lite innan han vänder sig direkt till Tomas Öberg. Säger:

– Stressa inte upp dig, behåll lugnet och verka genom andra. Att hålla i O-Ringen är långt ifrån någon one-man-show.

Tomas Öberg nickar och tar till sig av tipsen. Känner att han har "bra koll" på läget och att han har lyckats omge sig med starka och bra medarbetare. Att Tomas Öberg i gengäld har klubbarna i ryggen känns självklart eftersom det var de som, indirekt, gav honom jobbet som generalsekreterare och projektledare för O-Ringen 2019.

Artikelbild

| Tomas Öberg (till vänster) och Björn Persson kollar in bandybanan som blir centrum för, bland annat, försäljning och prisutdelningen i sommar.

– Tjänsten annonserades ut och vi var ett 20-tal som sökte, säger Tomas Öberg.

– Rekryteringsprocessens sista steg var att hålla ett framförande inför representanter från de 15 arrangörsklubbarna. Sedan skulle de rösta om vilken presentation som var bäst. Den fick jobbet. Nästan som Robinson. Det var nervöst eftersom jag bara kände igen en av klubbrepresentanterna. Men jag var tydlig med hur jag vill att arrangemanget ska se ut och fick fram budskapet. Rent pedagogiskt var det en bra urvalsmetod. Jag fick ju automatiskt med mig klubbarna.

Artikelbild

| 1987 hade Björn Persson sitt kansli på Borgs säteri. Hundkojan, med plats för "Ring-O", är kvar sedan den tiden.

Inför O-Ringen 1987, även det med Norrköping som centralort, fick Björn Persson samma uppdrag till stor del i kraft av sin starka förankring i orienteringssportens elitverksamhet.

– Då ansågs det väldigt viktigt att eliten sprang O-Ringen. Man ville ha så starka startfält som möjligt och det var genom mitt kontaktnät det skulle kunna ske, säger Björn Persson som var ordförande i landslagskommittén vid den tiden.

Artikelbild

| Björn Persson var generalsekreterare för O-Ringen i Norrköping 1987.

En av organisationens första uppgifter inför arrangemanget 1987 var att placera ut O-Ringen i Östergötland. Norrköping, Linköping och Mjölby ville alla ta ansvar för arrangemanget. En kortare östgötaturné sorterade snabbt ut en vinnare. Björn Persson berättar:

– Vi åkte först till Mjölby. Där fick vi en stund med kommunens fritidschef. I Linköping fick vi en halvtimme på oss med kommunstyrelsens arbetsutskott. I Norrköping ville kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Wernersson sitta hela förmiddagen med oss. Fritidsdirektören Lennart Persson var också med. Karl-Erik Wernersson sa att vi skulle arrangera det bästa O-Ringen någonsin och att kommunen skulle se till att vi fick förutsättningarna för att göra det. Det var ett lätt val.

Artikelbild

| Ett minne av folkvimlet och campingstaden på Himmelstalund 1987.

Nu, liksom 1987, är Himmelstalund själva kärnan i O-Ringen. Byter dessutom tillfälligt namn till O-Ringenstaden under arrangemangsveckan i juli. Här ska en stor del av de aktiva bo – det ska finnas 2 450 campingplatser – medan bandyplanen blir centrum för bland annat restauranger, försäljning, exponering och prisutdelningar.

Nu, med det vita snötäcket som ett blött lock över Himmelstalund, är det svårt att föreställa sig hur det ska se ut i sommar.

Artikelbild

Eller?

– Jag har en målbild framför mig som rullar hela tiden i skallen, säger Tomas Öberg.

– På den ser jag hur området hela tiden fylls på av de aktiva. Hur husvagnarna anländer och hur O-Ringenstaden växer upp. Den är inte svår att se trots snön. Vi satsar offensivt och siktar på över 20 000 deltagare. Snittet de senaste tio åren ligger på runt 18 000. Men vi har förutsättningarna. Norrköping ligger bra till geografiskt och Kolmårdsterrängen är välkänd och omtyckt i orienteringskretsar. Liksom 1987 känner vi ett starkt stöd från Norrköpings kommun i ryggen.

Björn Persson vecklar ut en av NT:s dagliga O-Ringentidningar från 1987. Mittuppslaget visar en flygbild över ett välfyllt Himmelstalund. Husvagnarna står i långa vita rader mot det gröna gräsunderlaget. "Den nya staden vid Strömmen" lyder rubriken. En imponerande bild som perfekt fångar orienteringssportens särklassiga massmönstring.

– En bättre tillväxtmöjlighet för orienteringen får vi aldrig, säger Tomas Öberg och syftar på O-Ringen som propagandamedel.

Han hittade själv sporten den vägen.

– O-Ringen i Västerås 1991. Det var min första kontakt med orienteringen. Jag tyckte att det verkade vara kul. Sedan blev jag fast.

Nu står Tomas Öberg inför sitt livs uppdrag och utmaning inom sporten. Björn Persson stöttar och säger att det kommer att gå bra. 1991, när Tomas Öberg fastnade för skogssporten, kunde Björn Persson titta tillbaka på sitt eget arrangemang med några års perspektiv.

– Var beredd på att det kommer att kännas tomt när det är över, säger han.

Tomas Öberg nickar och följer sina egna fotspår tillbaka genom snötäcket.