Han lägger ansvaret på IFK:s styrelse

Företagsledaren Pär Eriksson jobbade i flera säsonger för IFK Norrköping och har sedan dess upplevt hur kritiken vuxit mot ledarskapet. Han anser att ansvaret för den höga personalomsättningen faller tungt på styrelsen.

– Jag tycker att det är allvarligt när det är så pass hög personalomsättning på personer i ledande befattningar, säger Pär Eriksson, som 1997 startade bemanningsföretaget Pema tillsammans med Magnus Andersson.

LÄS MER: IFK får hård kritik av avhoppare

Idag har han sålt sina aktier i Pema och driver företaget Mark- & Trädgårdspartner samt säljer jaktprodukter på nätet.

Han var dock med när Pema köpte IFK Norrköpings klubbhus 2009, då föreningens ekonomi var körd i botten och Peter Hunt kom in i bilden.

– Folk säger att han räddade IFK när han lånade ut omkring 25 miljoner kronor. Det var nog avgörande då och början på en mycket bättre resa än den som IFK hade varit på under ett antal år.

LÄS MER: Chefen bemöter kritiken

Pär Eriksson tycker att personalomsättningen är ett tecken på att något inte står rätt till.

– Jag gillar egentligen inte när man använder statistik när man beskriver problem i en organisation. Antingen lyssnar man på människor eller så gör man det inte. Om man är intresserad av att förbättra ledarskapet och organisationen så borde man peta lite och fråga personer varför de slutar.

Pär Eriksson känner ett antal medarbetare som har arbetat för IFK och som till och från har mått väldigt dåligt – vilket dessa menar har varit helt kopplat till ledarskapet.

– Om man inte har sett eller hört det, då har man kört huvudet i sanden, säger Pär Eriksson.

LÄS MER: Peter Hunts reaktion på vår granskning

Han tycker att man som företagsledare eller styrelseledamot ska vara ödmjuk och självkritisk när det gäller personal. Han talar om att det är viktigt att vara lyhörd, ge bekräftelse och se till att det ansvar som tilldelas personalen möts med lika delar befogenheter.

– När Peter Hunt tog in David Bergström som koncernchef behövdes hans egenskaper, eftersom IFK Norrköping behövde struktur, ordning och reda, och få kontroll på ekonomin. Men när det gäller personal och arbetsmiljö så tänker jag att det finns andra personer som har bättre förutsättningar att lyckas få folk att trivas.

LÄS MER: Därför granskar vi IFK Norrköping

Han säger att styrelsen inte kan vara förvånad över hur David Bergström har agerat.

– Han har levererat exakt det som styrelsen kunde förvänta sig. Han satt själv i styrelsen innan han tillsattes i den operativa ledningen och det är ju faktiskt styrelsen som tillsätter och avsätter den högsta ledningen. Då faller ansvaret tungt på styrelsen att göra en ändring om det inte visar sig vara bra. Men det kanske är det de gör nu när de plockar bort David Bergström från föreningen?

Pär Eriksson vet hur viktigt det är att en förening som IFK Norrköping är en attraktiv arbetsgivare och attraktiv samarbetspartner, eftersom konkurrensen om företagens pengar är stenhård.

Samtidigt är Pär Eriksson medveten om att David Bergström inte har haft någon lätt uppgift.

– Han har hamnat i intressekonflikter med några av stans företag. Om du har ett företag i hantverksbranschen som har gått in med 50 000 kronor till IFK Norrköping under tio års tid, så har du vissa förväntningar om att kanske få göra jobb till föreningen. När förväntningarna inte infrias uppstår friktion mellan föreningens sälj- och marknadsavdelning å ena sidan och Davids uppdrag som vd för Norrköpings Idrottspark å andra sidan och inte minst det berörda företaget så klart. Här gäller det att vara affärsmässigt väldigt tonsäker och det är min upplevelse att det tagits några mindre rena toner under resans gång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa