60 områden i Sverige är att betrakta som utsatta. 22 stycken ses som särskilt utsatta, jämfört med 23 i förra rapporten.

– Relationen mellan medborgare och polisen har stärkts. Vi ser en lugnare miljö, färre angrepp mot polisen och annan blåljuspersonal, säger Mats Löfving, chef vid Polisens nationella operativa avdelning (Noa).

– Vi ser större benägenhet för medborgare att samtala och hjälpa polisen i brottsutredningar. Vi ser fortfarande problem, men trender visar att det går framåt, fortsätter han.

Artikelbild

– Vi har en förbättrad kunskap och förmåga att beskriva våra områden, säger Erik Åkerlund, lokalpolischef i Botkyrka.

– Det här handlar om en lägesbild som beskriver en längre tid än den senaste månaden.

Gårdsten i Göteborg betraktas inte längre som särskilt utsatt. Storvreten i Tumba betraktas som nytt utsatt område av polisen. Två är inte längre att betrakta som utsatta – Smedby i Upplands Väsby och Hageby i Norrköping.

Läs mer: Här är läget allvarligt.

Artikelbild

| smäll i Hageby Lidaleden bomb smällare knall

Däremot kvarstår Navestad och Klockaretorpet på polisens "utsatta-listan".

Läs mer: Här har de kriminella koll.

Artikelbild

| Hageby är inte längre ett utsatt område.

– Orsaken är att kriminella inte längre har den här inverkan som är ett grundläggande kriterium för att vara ett utsatt område, säger Linda H Staaf, chef underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning (Noa)

– Jämfört med 2017 ser vi över lag positiva trender. Det finns områden med negativa trender, men övergripande är det positivt jämfört med för ett par år sedan.

Artikelbild

| Klockaretorpet.

Hon säger att det framför allt beror på två saker:

– Det ena är att polisen har lättare att arbeta, de utsätts för mindre våld och attacker. Det andra är att vi märker att fler boende väljer att berätta vad de ser och hör. (TT)