Enligt Sveriges Radios P3 Nyheter har Kriminalvården, belägen i Norrköping, köpt telefontjänster för mångmiljonbelopp sedan 2013 utan att ha annonserat ut en offentlig upphandling. Det handlar om telefonsystemet INTIK där ett företag sedan 2013 fakturerat Kriminalvården över 50 miljoner kronor i drift och supportkostnader.

P3 Nyheter kan inte hitta någon dokumentation om någon upphandling och hänvisar också till ett yttrande som Kriminalvården gjorde till Justitiekanslern förra året: "Det är riktigt att någon egentlig upphandling av INTIK-systemet inte har gjorts utan systemet är utvecklat i samråd med ett företag."

– Om det är den enda ursäkten eller förklaringen de har till att det här inte är upphandlat så handlar det ju helt klart om en olaglig direktupphandling, säger Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet och expert på offentliga upphandlingar i en kommentar till P3 Nyheter.

Telefonsystemet har för övrigt också fått kritik av många intagna som har överklagat indragna telefontillstånd till förvaltningsrätten; detta efter att Kriminalvården dragit in ett antal sådana tillstånd med motiveringen att anhöriga försökt manipulera telefonlinjen. De intagna menar däremot att telefonsystemet registrerar manipulationer felaktigt. P3 Nyheter har hittat 52 domar sedan 2015 och ingen har i dessa fått rätt mot Kriminalvården. Frågan ligger nu hos JO som utreder Kriminalvårdens hantering av de indragna telefontillstånden.

Detta kommer någon vecka efter att Kriminalvården dömts att betala närmare 8,5 miljoner i skadestånd till Apotekstjänst AB. I det fallet handlade det om att Apotekstjänst ansåg sig förfördelad i en upphandling eftersom villkoren för vissa leveranser ändrats under upphandlingens gång – tingsrätten menade dock att det inte handlade om en otillåten direktupphandling i det fallet utan istället varit ett missförstånd parterna emellan samt att Kriminalvården förmedlat en missvisande bild av förutsättningarna för upphandlingen.

Apotekstjänst hade ursprungligen krävt 24 miljoner i skadestånd men det fick man alltså inte. Upphandlingen gällde leverans av så kallade dospåsar och tvisten har pågått sedan 2014. Förutom de 8,5 miljonerna plus ränta dömdes också Kriminalvården att betala rättegångskostnaderna. Huruvida domen överklagas är inte känt ännu.