Flera fynd i Pryssgården

På torsdagseftermiddagen hölls en allmän visning av utgrävningarna i Pryssgården. Arkeologerna har under denna förundersökning hittat flera intressanta fynd.