Det visar en granskning som Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra gjort.

I Skäggetorp har antalet brottsanmälningar minskat med 9 procent sedan 2014. Samma utveckling går att se i Hageby där antalet brott sjunkit med 15 procent.

I Klockaretorpet och Navestad har det däremot varit en ökning på fem respektive 15 procent.

Artikelbild

| Kommunpolis Peter Johansson.

Kommunpolis Peter Johansson förklarar uppgången i Klockaretorpet med att man slagit till mot narkotikahandeln där och att missnöjet med det hos de inblandade resulterade i bilbränder.

Trots att det nu i dagarna brunnit bilar igen tycker Peter Johansson att det sakta men säkert går åt rätt håll.

– För tre år sedan var det jättestökigt i bland annat Klockaretorpet. Det är ett ganska stort arbete som har skett via Hyresbostäder, kommunen, vi, i till exempel Klockaretorpet och det tycker jag har gjort att det har blivit tryggare och tryggare, och vi får de signalerna från de boende också att det har blivit bättre. Sedan blir det bakslag i bland, säger Peter Johansson.

Det totala antalet anmälda brott i de fyra stadsdelarna är färre än vad som begås i centrum i Linköping eller Norrköping. 2017 anmäldes i Norrköpings centrum dubbelt så många brott som i de fyra utsatta områdena tillsammans. I Norrköpings centrum har antalet anmälda brott ökat med 22 procent sedan 2014.

Delvis har brottsligheten flyttat in till centrum, efter de särskilda satsningar som polisen och andra gjort i utsatta områden.

– Vi ser att de individer som vi kanske har sett mest hållit sig i Navestad, Hageby eller Klockaretorpet också är inne i centrum nu. Om det är en effekt av att vi har varit ganska mycket i de här områdena är lite svårt att säga, säger Peter Johansson.

Peter Johansson talar också om grov organiserad brottslighet i centrum, som prostitution, på hotellen, men också på varuhusens offentliga toaletter.

Polisen har en bra samverkan med hotellen, och har slagit till mot sexhandeln. Att prostituerade tagit emot kunder på varuhusens toaletter har enligt Peter Johansson lett till att några av toaletterna nu stängts. Väktarna i centrum har också i uppdrag att vara vaksamma på vad som försiggår.

Enligt Peter Johansson tycker butiksägarna att det är ganska bra i centrum, fram till klockan 17 och att par timmar framåt, då det rör sig mer ungdomar i centrum, och det blir mer rörigt, med snatterier.

Det upparbetade samarbete man har i ytterområdena har inte på samma sätt funnits i centrum, säger Peter Johansson, något det kan bli ändring på.

– Vi tittar på det, tillsammans med de fastighetsägare som är i centrum, och butiksinnehavarna.