På förskolan Hatten har barnen fått vara med och planera utseendet på den nya utebelysningen till gården. Hyresbostäder, som har ansvaret för belysningen på gårdarna, byter ut till energisnålare alternativ och den här gången fick barnen alltså vara delaktiga. De fyra avdelningarna Lilla Björn, Orion, Polaris och Stjärnan har under läsåret arbetat med temat Hållbar utveckling och som ett led i det har de ritat teckningar som nu tryckts på belysningsstolparna.

På tisdagen är det dags för invigningsfest. Det bjuds på mellanmål, korv och fika och dessutom är clownen Benjamin på plats för ansiktsmålning och ballongtrixande. Sedan har det blivit dags för själva avtäckandet av de fyra belysningsstolparna: varje avdelning har fått designa en av dem. Barnen hjälper Hyresbostäders representant att riva bort emballaget och avtäcka barnens teckningar som nu är fast förankrade på stolparna. Sedan tänds belysningen: jo då, det funkar.

På plats finns Niklas Sjöholm, projektledare på Hyresbostäders energiavdelning.

Artikelbild

| Personliga. Stolparna har designats av barnen.

– De här stolparna är 85 procent energisnålare än de gamla, dessutom ger de bättre ljus, berättar Niklas Sjöholm som tillägger att man ville göra något lite roligare.

– Det är nog första gången barn fått vara med och designa på det här sättet.

Man byter stolparna i den takt man har råd – målet är att minska energianvändningen med 30 procent fram till 2030.

– Vi har en plan för belysningsbyten och lägger några miljoner per år på det, säger Niklas Sjöholm.

Artikelbild

| Invigning. Niklas Sjöholm från Hyresbostäder.

011-200 472