De elva männen åtalades för att fört in över 7 miljoner cigaretter till Sverige utan tillstånd. Drygt hälften ska ha sålts vidare utan att säljaren skattat för varorna.

Tre av männen döms för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till fängelse mellan 6 månader och 1 år. Fyra andra män döms till villkorliga domar samt dagsböter, medan två frikänns och två avskrevs innan rättegång.

En 56-årig norrköpingsbo döms till det längsta straffet 1 års fängelse, även den 46-åriga man som döms till åtta månaders fängelse kommer från Norrköping. Den tredje mannen som dömdes till fängelse i sex månader är en 49-åring hemmahörande i Södertälje.

Övriga i målet kommer från olika orter i Sverige som Kungälv, Ytterby, Örebro, och Eskilstuna.

Som bevis framlade åklagaren bland annat ett tillslag om 60 000 respektive 50 000 cigaretter som beslagtogs vi två bilar vid ett tillslag som gjordes efter att man spanat mot de misstänkta.

Köpare och säljare har träffats vid en parkeringsplats på Ingelsta, sedan har man åkt till en stuga lite utanför Norrköping där smuggelcigaretterna bytt ägare, lastade i bruna kartonger.

Man har även haft telefonavlyssning av de misstänkta och på så vis bland annat styrkt att ordet "limo" är ett kodord för cigaretter och att någon kommit för att hämta 500.

500 limpor är lika mycket som 100 000 cigaretter ­– alla av märket LM.