– Skadegörelse, bränder och skändning genom att det spikas upp ett grishuvud eller bacon på dörren till moskéer tycks pågå i Sverige med jämna mellanrum. Självklart måste man betrakta detta som handlingar som hotar och kränker religionsfriheten, säger Max Stockman, handläggare för religiösa minoriteter vid Myndigheten för stöd till trossamfund.

Statistiken om hur ofta moskéer attackeras kommer från rapporten "Moskéers utsatthet och säkerhet" och är skriven av Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet. Undersökningen genomfördes i våras och visade att 59 procent av landets muslimska församlingslokaler (som svarade på enkäten) någon gång utsatts för fysiska angrepp, exempelvis klotter, skadegörelse, anlagda bränder och skändning.

– Statistiken är fortfarande aktuell. Det här är tyvärr en fråga som hela tiden är aktuell. Många muslimer upplever att det finns ett hot mot dem som individer eller mot deras församling, säger Max Stockman.

Han ser att det finns en tendens att försöka göra det här till ett "muslimskt problem", men anser att det är ett betydligt större samhällsproblem.

– Sverige, och speciellt vi som arbetar i offentlig förvaltning, har ett ansvar att skydda personer så att de kan utöva sin religionsfrihet. Det är ett ansvar som vi delar, säger Max Stockman.

LÄS MER: Efter brandattentatet: "Vi kör på som vanligt"

För att skydda de utsatta församlingarna finns det möjlighet att ansöka om säkerhetshöjande bidrag.

Max Stockman pekar också på en rapport från SOM-institutet som visar att inställningen till invandrares religionsfrihet minskar bland svenska folket.

– Forskningen visar att synen på islam är idag mycket negativ i Sverige och jag misstänker att det kan relateras till många av de religionsfrihetsproblem vi ser i samhället idag, när det kommer till muslimer. Det märks bland annat när muslimska församlingar försöker bygga moskéer. Det finns de som anser att man ska folkomrösta om det, som vi sett i Karlstad. Men ingen skulle drömma om att begära en folkomröstning när en kyrka ska byggas, säger han.

LÄS MER: Misstänkt anlagd brand i moskébygge

Polisen fortsätter att utreda branden vid moskébygget i Ektorp, som blossade upp strax efter klockan 23 i tisdags.

– Parallellt med att vi utreder det som skadegörelse genom brand undersöker vi om det kan finnas ett hatbrottsmotiv. Det kan vara straffskärpande, säger Carl-Fredrik Jerrhage, förundersökningsledare vid Norrköpingspolisen.

Han vill dock inte kommentera förundersökningen mer ingående utan hänvisar till polisens presstalespersoner.

– Det är ett kontroversiellt ärende, säger han.