Det är företaget Wind4shore som lämnat in en ansökan om att få uppföra en gruppstation för vindkraft, Vindpark Vikbolandet, med tolv vindkraftverk. Vindkraftverken ska byggas på den norra delen av Vikbolandet mellan Skenäs och Jonsberg i tre olika grupperingar; Skenäs, Bråxvik och Jonsberg.

På tisdagen fattade kommunstyrelsen beslutet att godkänna etableringen, och efter att kommunfullmäktige tar upp ärendet är det sedan upp till länsstyrelsen att fatta beslut om vindkraftsparken blir av. Vindkraftverken kommer ha en totalhöjd på högst 200 meter (navhöjd 90-140 meter och rotorhöjd 110-140 meter) och ha en effekt på mellan 3-5 MW per verk. Den elproduktion som beräknas för anläggningen motsvarar cirka 170 GWh/år (beräknat på en rotordiameter på 130 meter).

Konsortiet Vikboland Vind, som bildades 2013 i syfte att projektera vindkraftverk i området, består av Kolmårdsvind ekonomisk förening, Wind4shore, Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och avfall AB.